Dnešní datum: 25. 01. 2021     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání Prezidia KCHK 4/14
Vydáno dne 13. 01. 2015 (1898 přečtení)

Uvnitř článku najdete zápis z jednání Prezidia KCHK, které se konalo v Praze 7.12.2014ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDIA KCHK 7

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDIA KCHK 7.12. 2014, Praha                                       4/2014                                         

 

Přítomni:   Škubal, Zemanová, Vidrna, Zaoralová, Dostálová, Ing.Arch. Kaprálková, Suchá

Omluveni:   Struska, Glänznerová

Revizní komise:   Ing. Kotalová

 

1.   Kontrola zápisu

 

            1/5a    - bod trvá

            2b        - bod trvá

            3c        - bude jednáno

            3f         - splněno

            5b        - splněno

            5c        - splněno

            5f         - splněno

            5g        - bod trvá

            5h        - bod trvá

            5i         - bude jednáno

            5k        - bod trvá

            5m       - splněno

            5p        - bude dále jednáno

 

2.   Hospodaření

a)   ekonomkou klubu zaslán přehled finančních prostředků členům Prezídia, následně

       odesláno předsedům poboček

 

b)   klubu doručen příspěvek 213.000,- Kč od ČMKU za obsazení Evropské výstavy jako podíl   

      ze zisku    

      - příspěvek bude použit do klubových prostředků, z části bude zaslána částka    

       1000,- Kč /pes všem členům KCHK ČR 1927, kteří se na výstavě umístili s výsledkem

       výborný 1 až 4 (včetně velmi nadějný 1-4). Peníze budou zaslány na základě zaslání  

       dokladu (diplomu, posudkové karty) a čísla účtu. Vše zaslat nejpozději do 10.2. 2015.

       Peníze budou na účty zaslány v únoru 2015.

       hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel

       informace na pobočky                                                             - zajistí pí. Dostálová, Zemanová

       na www                                                                                                                  - zajistí p. Škubal

 

 c)   KCHK dohodl výhodnější podmínky na nákup pohárů od firmy Bauer

       - pobočky, které pořádají výstavy a výcvikové akce mohou využít nabídky 20% slevy,   

         zveřejnění na www                                                                                    - zajistí pí. Zemanová

               

 d)   vyúčtování MČR ve výkonu doposud nebylo zasláno ekonomce klubu, bude urgováno  

        prezidentem klubu

               

e)   V roce 2017 klub oslaví výročí 90 let od svého založení

      - u této příležitosti bude KCHK ČR 1927 pořádat 26. MS ISPU ve výkonu a 1. MS  ISPU

        stopařů, finanční prostředky budou použity z části vlastní, z dotace ČKS, ČMKU a ISPU

 

f)   návrh na vyhotovení Smlouvy na pořádání MČR ve výkonu, připravení vzoru smlouvy

                                                                                                                                        - zajistí p. Škubal

           

g)   smlouva o chovatelském servisu a veškeré další úkony s tímto spojené budou    

      zpoplatněny od 1.1. 2015

      - smlouva o poskytování chovatelského servisu                          3.000,- Kč

      - krycí list                                                                                                 stejné jako u člena klubu

      - kontrola vrhu                                                                             stejné jako u člena klubu

      - cestovní náhrady                                                                       dle aktuálního sazebníku

      - hodinová úhrada času ÚPCH, počátek až konec cesty             120,- Kč/hod

 

 3.   Výcvik

 a)   MS ISPU ve výkonu, Götzis, Rakousko

        - výcvikář klubu zhodnotil akci jako velmi zdařilou jak z hlediska organizace tak z hlediska   

          výkonů členů reprezentačního družstva a ostatních závodníků klubu

           

b)   MČR KCHK ve výkonu 2015

      -   na výzvu se ozval jako zájemce o organizaci ZKO Letohrad

      -   datum konání 29. - 30.8. 2015

      -   návrh rozhodčích a figurantů:   malá plemena p. Ťujík, ostatní p. Jánský a p. Ševčík,  

          figuranti Kupec a Soukup

      -   žádost přiložena

 

c)   MČR KCHK stopařů 2015

      -   termín akce 25.4. 2015, Horní Bříza

           

d)   MČR agility 2015

      - termín akce 8. - 9.8. 2015, Louny

           

      - hlasováno o schválení výcvikových akcí bod b, c, d

        7 pro, 0 proti, 0 zdržel

           

e)   24. MS ISPU -  22. - 25.10. 2015, Německo

           

f)   školení svazových kladečů se koná 13. - 14.12. 2014 v Nýřanech a Dobřanech, přihlášky  

      zaslány, 5 účastníků za KCHK ČR 1927

 

g)   zveřejnit na www informaci pro zájemce o pořádání MR ve výkonu na r. 2016

                                                                                                                                - zajistí pí. Zemanová

           

h)   synchronizovat termín uzávěrek výcvikových akcí klubu s termínem ČKS

                                                                                                                                       - zajistí p. Škubal

ch)   podmínky reprezentace pro r. 2015 zústávají stejné jako v r. 2014

 

 4.   ÚPCH MK

           

a)      - na základě požadavku ČKS nekompromisně dodržovat termíny dodávání dokladů k    

   zápisu štěňat na Plemennou knihu ČKS

       - všichni OPCH musí včas dodávat doklady ÚPCH

       - do 3 měsíců musí být všechny doklady na vydání PP štěňatům dodány na ČKS

       - k přihlášce k zápisu vrhu vždy ORIGINÁL krycího listu + KOPIE oftalmologického  

         vyšetření, jinak bude vraceno!

Platí pro všechny chovatele

 

5.   ÚPCH SK

                

a)   ch. st. pí. Duchoslavové

      - při kontrole vrhu OPCH pí. Havlínovou bylo zjištěno, že nejsou orazítkovány   

        veterinárním lékařem kontrolní tetovací pásky, štěňatům nebyly vystaveny PP, náprava

        byla zajištěna, nyní má ÚPCH všechny doklady a byla zaslána přihláška k zápisu na PK

        ČKS, po vydání PP budou zaslány majitelům štěňat

               

6.   ÚPCH VK

 

a)   vystavení certifikátu CACIT z MS ISPU 2012

      - stále po několika urgencích nebylo toto přiznáno, ČKS zaslal opětovnou žádost

        na ČMKU

      - bylo zjištěno, že ISPU zaslalo na ČMKU fakturu a čeká se na proplacení a schválení akce

        zpětně

 

7.   Různé

 

a)   informace ze zasedání ISPU v Rakousku

      - KCHK ČR 1927 věnoval plaketu při příležitosti 100. výročí vzniku Rakouského klubu

      

      - představení delegátů členských klubů ISPU - ČR, KCHK ČR 1927 p. Škubal

      - dokladování příjmů z členských klubů

      - představení členských klubů

      - zhodnocení MS ISPU 2012 v ČR jako velmi zdařilé, MS ISPU 2013 v Itálii dobře zajištěné

      - informace z Maďarska ohledně zániku původního klubu a vzniku nového

      - revizní zpráva

      - požadavek na pořadatele na zasílání katalogů s výsledky z ISPU výstav

      - přijetí nových členů: Rumunsko, Chorvatsko, Maďarsko II, Finsko, Bosna a Hercegovina

      - volba revizorů, revize hospodaření

      - Dánsko zažádalo o zařazování do chovu psů se zálomky na ocase - zamítnuto

     - požadavek - dodat seznam rozhodčích specialistů jednotlivých členských zemí a dodat

        přeložené chovatelské řády do AJ

       - návrh na založení komise pro kontrolu povah - zamítnuto

       - požadavek na důsledné dodržování barevných rázů - zapisování do PP

       - MS ISPU obedience - návrh na pořádání v rámci MS ISPU ve výkonu - zamítnuto

       - ISPU výstavy:     2015 Litva

                                               2016 Španělsko

2017 Rusko

2018 Norsko

2019 Finsko

2020 Rakousko

b)   VII. sjezd ČKS

       - KCHK ČR 1927, Klubu chovatelů Belgických ovčáků a Howavard klubu byl zakázán

         přístup z důvodu údajného nedodání seznamu delegátů, následně alespoň znemožněno  

         hlasování, vše v rozporu se Stanovami ČKS, nebylo zohledněno

      - předsedou ČKS byl zvolen p. Šmolík, složení předsednictva ČKS na www.kynologie.cz

      - p. Stránský (Východočeská pobočka) převzal od ČKS Zlatou plaketu

           

c)   výpis z Plemenné knihy všech velikostí i barev kníračů

                                                                                                                                        - zajistí pí. Suchá

           

d)   žaloba klubu pí. Fialovou o povinnost poskytnout chovatelský servis

      - vše sepsáno s právním zástupcem a doloženo Krajskému soudu v kopii

           

e)   ČMKU schválilo CAC výstavy

       - 20.6. 2015 klubová (se zadáváním Klubový vítěz) Horka nad Moravou

       - 26.9. 2015 celostátní speciální (CAC+BOB) Tymákov

       - 24.10. 2015 celostátní speciální (Vítěz CSV) Mladá Boleslav

       - pořadatelé výstav musí zajistit různé rozhodčí na všechny tři akce!

           

f)   žádost Jihomoravské pobočky na pořádání 2x OKV v roce 2015

      - prezidium schvaluje s podmínkou, že jedna z výstav bude bez zadávání ČKŠ

      hlasováno 7 pro, 0 proti, 0 zdržel

           

g)   bonitace VK - 1.5. 2015 Horní Bříza,( dodatečná duplicita pořádání stejné akce) pokud by  

      o pořádání měla zájem jiná pobočka, musí v jiném termínu s nejméně měsíčním 

      odstupem

      hlasováno 7 pro, 0 proti, 0 zdržel

           

h)   setkání poradců chovu proběhne 21.2. 2015, Pardubice, pozvánky

                                                                                                                                - zajistí pí. Zemanová

 

ch) chovatelská sekce VK proběhne 21.2. 2015, Pardubice, 15.00, pozvánky

                                                                                                                            - zajistí pí. Glänznerová

 

i)   Konference KCHK ČR 1927

     - termín konání 21.11. 2015 v Pardubicích, 10.00 hodin, místo konání

                                                                                                                                        - zajistí p. Škubal

     - do 28.2. 2015 zaslat kompletně zpracované návrhy v elektronické podobě v souladu se  

       zákony, řády a předpisy k rukám prezidenta KCHK ČR 1927

     - do 28.2. 2015 zaslat návrhy kandidátů do Prezídia klubu a revizní komise

     - do 20.3. 2015 přeposlat zpracované návrhy zpět na pobočky

     -  do 31.8. 2015 zaslat návrhy na ocenění členů klubu

           

j)   kauza množírna psů, majitelka pí. Jakubů, ch. st. Z kopce Vítkova

     - klub byl na tuto záležitost upozorněn a požádán o spolupráci

     - bylo zjištěno, že pí. Jakubů není členem KCHK ČR 1927, přesto byla dotazována

       veterinární správa a Policie ČR se sdělením, že patřičné kroky byly již učiněny ze strany 

       těchto orgánů

 

k)  zveřejnění schválených chovatelských a výcvikových akcí na r. 2015 na www

                                                                                                                                - zajistí pí. Zemanová

 

Příští jednání P KCHK ČR 1927 se koná 21.2. 2015 v Pardubicích od 13.00 hodin.

                                               

                                                                                             

Zapsala: Martina Zemanová( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )