Dnešní datum: 06. 07. 2020     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání předsednictva KCHK 6.9.2008
Vydáno dne 17. 09. 2008 (3672 přečtení)Zápis z jednání PKCHK 6

Zápis z jednání předsednictva KCHK 6.9.2008 – Praha

___________________________________________________________________________

 

Přítomni: Škubal, Suchá, Zemanová, Vidrna, Dostálová, Ing.Ander, Glänznerová, Zaoralová.  

                MVDr.Pavelek,

Revizní komise: Ing.Kotalová

Omluveni: Ing.Arch.Kaprálková

 

Program: 1.      zahájení,doplnění bodů k projednání

                2.     kontrola zápisu z PKCHK 4.5.2008

                3.     hospodaření

                4.     výcviková činnost

                5.     ÚPCH MK

                6.     ÚPCH SK

                7.     ÚPCH VK

                8.     různé

 

 

1.         Zahájení

Předseda p. Škubal zahájil jednání předsednictva, proběhlo seznámení s programem a doplnění bodů k jednání.

 

2.         Kontrola zápisu z PKCHK 4.5.2008

a)         problematika neidentifikovatelné platby VAKUS (Liberecká pobočka) - bod trvá, bude řešeno

b)         přepracování bonitační karty a její tisk - splněno, tisk proběhl, karty k dispozici u pí Dostálové

c)         aktualizace adresáře členů výboru jednotlivých poboček - bod trvá, o doplnění požadovaných údajů  - požádá písemně p. Škubal

            d)         dvojité členství členů KCHK ČR v ČKS  a odvody ČP v roce 2009 - bod trvá

e)         ČPdo do ISPU - bod trvá

f)          žádost p.Vidrny na ČMKU o rozšíření druhů zkoušky - bod trvá

 

3.         Hospodaření

 

a)         dotaz na ČKS jaká je situace kolem dotace ve výši 30.000,- Kč

                                                                                                   - zajistí pí Dostálová

b)         KCHK byla zaslána smlouva s ČKS o vedení Plemenné knihy, kde je uvedeno, že nečlenové KCHK platí o 100% navýšení poplatků za poskytované služby

     - zajistí p.Škubal

c)         výstavní poplatky nezaplatily následující pobočky: Západočeská, Ústecká, Jesenická, platba proběhne obratem  - zajistí pí Dostálová

d)         vyúčtování MR stopařů nebylo zasláno ZPČ pobočkou, je nutno zaslat nejpozději do 15.9. 2008 - zajistí p. Škubal

e)         vyúčtování MR v agility - dodat nejpozději do 14ti dnů -    zajistí pí Dostálová

f)          závazně objednané chovatelské normativy je nutno zaplatit u hospodářky klubu a provést platbu nejpozději do konce měsíce září – budou vystaveny faktury

                                                                                                                                                                      - zodpovídají předsedové poboček, pí Dostálová

                                                                               

g)         příspěvky do ISPU – na e-mailovou adresu prezidenta ISPU byl p.Škubalem zaslán počet členů KCHK a další bankovní údaje se žádostí o zaslání čísla účtu, na které je možno příspěvky uhradit - do dnešního data bez odezvy.

- příspěvky do ISPU budou uhrazeny stejným způsobem jako v roce minulém prostřednictvím pana Laumanna   - zajistí pí Glänznerová, pí Dostálová

h)         je nutné zaslat hospodáři KCHK pí.Dostálové seznam hospodářů jednotlivých poboček  - zajistí pí Zemanová

 

4.         Výcviková činnost

 

a)         info o MR v agility - proběhlo ve dnech 9.-10.8. 2008 výsledky jsou uveřejněny na www.kchk.cz., za organizování bylo poděkováno Ing.Rozové.

b)         MR ve výkonu kníračů proběhlo 31.8.2008  v Ostravici, výsledky budou uveřejněny na www.kchk.cz  - zajistí pí Zemanová

- v průběhu MR došlo k několika problémům:

chyběl zkušební pes

byly určité nesrovnalosti v diplomech

došlo ke zlepšení výkonů oproti minulému MR, 2x nebyl splněn limit zkoušek.

na MS ISPU v Itálii se nominovalo 5 závodníků: Vidrna, Sobotková, Malinská, Petrů, Zwilingová – PKCHK jednohlasně schválilo nominaci reprezentace na MS ISPU, RK nemá připomínek

c)         zpráva z výcvikové komise - zajistí p. Vidrna

d)         výcviková komise - byl vznesen návrh a prosba o finanční podporu reprezentačního družstva na MS v Itálii z řad poboček - příspěvek je možno zaslat na č.ú. KCHK ČR

e)         při každém dalším MR ve výkonu bude zároveň svolána výcviková komise

f)          návrh na pořádání příštího MR ve výkonu - Břehy u Přelouče - ZKO Přelouč

g)         vznesen dotaz p.Strouhalem ohledně změny hodnocení posuzování výkonů u MK - žádost na ČKS o změny nebo o proškolení rozhodčích ve výkonu

                                                                                                                                                                    - zajistí ve spolupráci s p. Vyčítalem  p.Vidrna

h)         nominační závod Stanios cup -  P KCHK neschválilo dotaci na tento závod. Podmínkou uznání závodu jako nominačního je svazový figurant.

ch)       kategori IPO3 musí figurovat svazoví figuranti ČKS nebo MSKS. Při nesplnění těchto dvou podmínek se body nebudou počítat do nominace na MS ISPU.

 

5.         ÚPCH MK 

a)         krytí psem Alf Aida Réna (3.3.2008) v chovatelské stanici Aida Réna p.Geidla - byl vystaven krycí list OPCH ing.Hlavatou, pes nesplňuje podmínky z důvodů pozitivního nálezu katarakty bez bližšího objasnění při vyšetření DOV, z protokolu o DOV ovšem velmi nejasné. MVDr. Beránek vyšetření vyhodnotil jako pozitivní a nedoporučil psa do chovu, doporučil komisionelní prohlídku, kterou nelze uskutečnit, pes bohužel uhynul. Plemenná kniha nemůže vystavit PP těmto štěňatům z důvodu nesplnění  podmínek pro zapsání do PK. PKCHK zašle celou věc k posouzení chovatelské komisi ČMKU (8 pro, 0 proti, RK nemá připomínek)  - zajistí pí Suchá, p. Škubal

- v návaznosti na tento problém PKCHK zašle všem oficiálním posuzovatelům dědičných očních vad žádost o půlroční zasílání seznamů vyšetřovaných jedinců spolu s výsledkem vyšetření  

                                                                                                                                                       -zajistí pí Zemanová

- ÚPCH zajistí  proškolení OPCH, jak má vypadat správně vyplněný protokol o vyšetření DOV, aby se předešlo zmíněným problémům

                                                                                                                                                      - zajistí pí Suchá, pí Zaoralová

b)         prodloužení chovnosti feny na 1 vrh - MK p+s ing.Rozové Princess PegRoznetu  - PKCHK souhlasí, RK nemá připomínek

c)         vystavení PP štěňatům po Minuteman Natural Talent - zahraniční krytí ve věku 8 měsíců

- ČMKU a ČKS potvrdily, že se nejedná o porušení požadavků FCI, krytí je pouze etický problém chovatele

PK ČKS byly zaslány zápisy vrhů zpět ÚPCH pro nesplnění podmínky pro zařazení do kontrolovaného vrhu

PKCHK zašle dopis chovatelům p. Havlanovi a Mgr. Čechové, aby neprodleně zaslali kopii výstavního posudku zmíněného psa ze třídy dospělých tak jak bylo projednáno před krytím, viz zápis PKCHK ČR ze dne 16.2. 2008 (nad 15 měsíců)   - zajistí pí Zemanová

- přihlášky k zápisu štěňat zůstávají u ÚPCH  MK pí Suché

 

6.         ÚPCH SK

bez připomínek

 

7.         ÚPCH VK

            a)         na soukromém webu pí.Malinské jsou uveřejňovány získané zkoušky VK se

souhlasem KCHK ČR, na oficiálních webových stránkách KCHK bude uveřejněn odkaz  - zajistí pí Zemanová

b)         omluva ÚPCH za nedodání zprávy o chovu VK za rok 2007 z důvodů pracovní vytíženosti, zpráva bude uveřejněna v časopise Knírač později

                                                                                                                                                      - zajistí pí Glänznerová

c)         stížnost pí Volné

- dne 20.3. vystavil OPCH MVDr.Pavelek krycí list na fenu VK která v době krytí (květen 2008) nesplňovala podmínky zařazení do kontrolovaného chovu (dle nových normativů požadována jakákoliv zkouška z výkonu) - je zde tedy možnost nevystavení PP štěňatům, což je předmětem stížnosti pí.Volné

- stížnost byla projednána, fena zůstává nadále chovná dle čl. 7 Bonitačního řádu KCHK ČR a platných normativů, dle kterých je ale nutné k zapsání kontrolovaného vrhu doložit jakoukoliv zkoušku z výkonu, neboť PK nemá bez doložené zkoušky možnost zapsat vrh

- fena je kupírovaná, byla jí umožněna výjimka na absolvování bonitace na Slovensku, pí Volná sděluje že složila na 50 zkoušek z výkonu

- vzhledem ke zkušenostem v oblasti zkoušek a nemožnosti zapsání kontrolovaného vrhu z výše uvedeného bude doporučeno pí Volné dodatečné absolvování jakékoliv zkoušky z výkonu

- předseda KCHK kontaktuje chovatelku s podrobným vysvětlením a návrhem řešení vzniklé situace, která se měla řešit v době před krytím                                                                                               - zajistí p. Škubal

- fena je stále chovná a po doplnění zkouška z výkonu dojde k zápisu štěňat do PK a vystavení PP (7 pro, 1 proti, RK nemá připomínek)

 

8.         Různé

a)         KCHK ČR bude používat při jednáních termín - prezident KCHK ČR

- viceprezident KCHK ČR      

- ekonom KCHK ČR 

                        z důvodu sjednocení názvu v ISPU

 

b)         byla předána míra ÚPCH MK pí Zaoralové a zaplacená míra MVDr. Pavelekovi pro pí Hladkou z JM pobočky

c)         záležitost Liberecké pobočky - z důvodu přidělení nového IČ na ČSÚ v

Ústí /Labem byl administrativně zrušen název Liberecká pobočka k 8.7. 2008 a k 9.7. 2008 byl opět obnoven

- po dodání evidenčního listu pobočky bude IČ přiděleno - zajistí p.Škubal,pí Zemanová

d)         MVDr. Pavelek informoval PKCHK o uzavření autorské smlouvy na publikaci

Doc.MVDr. Zdeňka Procházky „Naši knírači“. Jedná se o 200 stránkovou knihu + barevné přílohy o nákladu 1500 výtisků. Publikace je již hotova, vytisknuta by mohla být v říjnu 2008. MVDr. Pavelek zajistil sponzory na publikaci (70.000 bez DPH), KCHK  se bude podílet na nákladech částkou 40.000,- Kč. PKCHK souhlasí s podporou vydání knihy (8 pro, RK nemá připomínek).

- kniha bude k dispozici členům KCHK za jednotnou cenu 100,-Kč/kus, distribuci na základě řádných objednávek zajistí jednotlivé pobočky   

- nečlenům KCHK bude stanovena tržní cena

e)         v termínu do 15.8.2008 byly předány ČMKU delegace rozhodčích na NVP a

MVP v roce 2009, dodány termíny Klubových a Speciálních výstav s CAC a také termíny ostatních výstav pořádaných KCHK v roce 2009.

f)          v důsledku nového Výstavního řádu ČMKU, platného od 1.1.2009 a změny

veterinárního zákona budou zpracovány vzorové propozice na chovatelské akce a zaslány jednotlivým pobočkám - zajistí pí Zemanová

g)         CD s plemennou knihou bude zasláno na adresu KCHK

h)         stížnost JČ pobočky na změnu posuzování při MVP České Budějovice

27.-28.10.2008 - stížnost byla zaslána k rukám ČMKU, reakce ČMKU je k nalezení v zápise výstavní komise ČMKU z 19.8.2008

ch)       úpravy internetových stránek KCHK - inzerci rozšířit o kynologické potřeby, spolujízdu na výstavy apod., rozdělit přehled pořádaných akcí na výcvikové a chovatelské                                                                         - zajistí pí Zemanová

i)          pí. Suchá navrhuje kontaktovat Plemennou knihu ČKS ohledně databáze psů, která by byla k dispozici na webových stránkách KCHK - zajistí pí Suchá

j)          změna jména ÚPCH pro MK bílé a černé - Andrea Horáková na Zaoralová

k)         diplomy a vystavování titulu Klubový šampion se přesouvá na Ing.Arch.Martinu Kaprálkovou - změnu a upozornění na www.kchk.cz                                                                                                  

                                                                                                                                                                                     - zajistí pí Zemanová

l)          na www.kchk.cz zveřejnit podmínky zadávání ISPU Klubového vítěze - zajistí pí Zemanová

m)        MVDr.Pavelek přednesl návrh uveřejňovat v časopise Knírač a na internetových stránkách jména vystavovatelů a psů, kteří byli pozitivně 

            testováni na barvení srsti.

 

 

Příští jednání PKCHK 29.11.2008 v 10.00 hod - Praha

 

                                                                                  Zapsala M.Zemanová

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )