Dnešní datum: 22. 09. 2020     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis ze setkání rozhodčích a poradců chovu 17.2.2008
Vydáno dne 02. 04. 2008 (3095 přečtení)Zápis z jednání předsednictva KCHK 16

Zápis ze setkání rozhodčích a poradců chovu – Pardubice 17.2.2008

 

Přítomni – viz Prezenční listina

 

Program: 1. Zahájení

                2. Seznámení zúčastněných se změnami v Normativech KCHK

                3. Zprávy ÚPCH

                4. Problematika kupírace ocasů

                5. Různé

                6. Oběd

                7. Diskuse

                8. Závěr

                9. Samostatná schůzka rozhodčích, volba předsedy sboru rozhodčích

 

1. Zahájení

    -  předseda KCHK p. Škubal zahájil setkání, představil nově zvolené členy předsednictva KCHK

    -  seznámení zúčastněných s programen setkání

 

2. Změny v Normativech

    -  místopředseda Ing. Ander seznámil účastníky se změnami v chovatelských Normativech (stanovách

        a v zápisním řádu), platných od 1.4.2008 tak, jak je schválila řádná konference KCHK 10.11.2007

    -  ÚPCH pro SK Ing.Arch. Kaprálková seznámila účastníky se změnami v Bonitačním řádu

 

3. Zprávy ÚPCH

    -  uzávěrka pro zprávy ÚPCH pro časopis Knírač je 31.3.2008

        a)  zprávu ÚPCH pro VK přednesla pí. Suchá

        b)  zprávu ÚPCH pro SK přednesla pí. Havelková

        c)  zprávy ÚPCH pro MK p+s a čstř. přednesla pí. Suchá

             zprávy ÚPCH pro MK černý a bílý přednesla pí. Horáková

 

   -  p. Škubal poděkoval poradkyním chovu za práci v roce 2007

   -  doc. Procházka navrhuje jmenovitě zveřejňovat OPCH, kteří neposílají ÚPCH výsledky svodů

      a bonitací

   -  MVDr. Stanko navrhuje jmenovitě zveřejňovat rozhodčí, kteří tolerují přerostlé jedince a tyto

       rozhodčí následně nezvat na posuzování bonitací

 

4. Problematika kupírace ocasů

    -  pí. Suchá seznámila účastníky se situací kolem návrhu ČMKU:

        - podle návrhu P ČMKU by všechna štěňata narozená po 1.1.2008, kterým by byl okupírován ocas, 

          dostala do PP zápis „nestandard“

        - byl kontaktován p.Karban (pí. Suchou) a předseda ČMKU p.Široký (Dr.Pavelekem a p. Škubalem)  

           a ze strany ČMKU bylo přislíbeno pozastavení projednání této záležitosti do tohoto setkání, na 

           kterém je třeba zaujmout stanovisko (Maďarsko a Rakousko mají zákaz kupírování ocasů od 

           1.1.2008!)

    -  KCHK se usnesl na stanovení tzv. přechodného období do 1.1.2010, zároveň klub garantuje, že bude

       doporučovat chovatelům aby nadále již nekupírovali ocasy

    -  toto stanovisko bude předneseno na ČMKU

 

 

 

    Posuzování nekupírovaných ocasů:

    -  dle standardu je žádoucí šavlovité či srpovité nesení ocasu, všechny odchylky je třeba posuzovat jako  

        odchylky od standardu. Vadou je k hlavě nasazený ocas.

    -  je doporučeno sledovat, ale zatím nepenalizovat, jakékoliv výchylky obratlů či zálomky na ocase

       (zatím nevyřazovat z chovu)

    -  je doporučeno zprvu nepenalizovat tvar ocasu (jeho zatočení či překlopení či nesení na stranu)

    -  je třeba předělat bonitační karty (viz zápis z P KCHK)

    -  je doporučeno dávat do bonitačních kodů písmeno Z při vadě ocasu (vada nasazení, zálomky atd.)

    -  povinností poradců chovu (ÚPCH, OPCH) je informovat chovatele o zálomcích a vychýlení obratlů

    -  u kontrol vrhů podchycovat vady ocasů (především zálomky a vychýlení obratlů)

 

5.Různé

    -  návrh Ing.Hlavaté na vypracování komplexního přehledu vyšetření DOV (viz zápis z JM pobočky)

        - toto bude bohužel problém, veterináři nejsou ochotni vydat klubu výsledky

    -  návrh A.Horákové – je nutné dávat kopie DOV k přihláškám vrhu u všech jedinců – toto je pro

       chovatele a poradce chovu závazné

    -  uvádět na krycím listě kontakt na chovatele (e-mail, telefonní číslo)

    -  návrh na proškolení OPCH které provedou jednotliví ÚPCH – PKCHK se tímto bodem bude zabývat

        na příštím zasedání. Bude navrženo proškolení OPCH, navržen termín a místo školení.

 

6. Oběd

 

7. Diskuse

 

8. Závěr

    -  předseda KCHK p. Škubal poděkoval p. Stránské za zajištění místa a stravování

    -  společné foto

 

9. Samostatná schůzka rozhodčích, volba předsedy sboru rozhodčích

    -  předsedou sboru rozhodčích byl zvolen MVDr.Petr Pavelek

 

 

                                                                                  Zapsala M.Zemanová

 

                                                                                  Kontrola zápisu: Jiří Škubal

       

      

 

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )