Dnešní datum: 18. 11. 2019     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání | PŘIHLÁŠENÍ  
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce KCHK 2019
Podmínky nominace na MS
MR kníračů ve výkonu 2019
Klubový šampion práce
Články, výsledky
Složené zkoušky MK, SK

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis ze školení rozhodčích a poradců chovu
Vydáno dne 29. 03. 2007 (4018 přečtení)

které se konalo 25. února 2007 v Pardubicích

Z Á P I S

Postkvalifikační školení se konalo pro rozhodčí, kteří hodlají posuzovat v roce 2007 knírače, dále pro ústřední poradkyně chovu a oblastní poradkyně či poradce chovu, případně pro rozhodčí, kteří mají oprávnění posuzovat knírače v rámci celé II. skupiny FCI. 

 

Účast:

Rozhodčí:  V. Beneš, Z. Jandová,  D. Kotalová,  O. Zapletal,  H. Glänznerová, A.Horáková,

            Z. Rozová,  P. Pavelek, L. Ubrová

Omluveni:  Z. Petrašová (3. neúčast), dále J.Drožová, J.Parylová, D.Stanko (všichni 1. neúčast),  Václavík

 

ÚPCH:  H. Glänznerová, M. Suchá, A. Horáková, H. Kurfürstová

Omluvena:  D. Havelková  (1. neúčast)

 

OPCH:  I. Koudelková, O. Kopecká, J. Hlavatá, L. Fajkusová, J. Šebestová, D. Havlová,

 M. Havlínová, L.Rulfová,

Omluveni:  J. Hofman (2. neúčast), ostatní – J.Drožová, O. Snížková, Z. Vanišová, D. Ullrichová,  K. Čechová  -(1. neúčast)

 

Ostatní:  Z. Procházka, J. Dostálová,  D. Šupinová, J. Stránská,

 

Dvojí neúčast za sebou ( byť omluvená) je, podle rozhodnutí předsednictva KCHK, považována u rozhodčích za ztrátu odborné způsobilosti s tím, že Klub ho nebude nominovat v další sezoně na posuzování NV,MV , celostátních výstav KCHK a bonitací.

 

Setkání, které řídil předseda Klubu MVDr. Pavelek, probíhalo podle předpokládaného programu:

 

*Závěry hodnocení chovu a jeho další cíle – zprávy ÚPCH.

Všechny přednesené zprávy budou v plném znění vytištěny v časopise Knírač. Proto jsou zde uvedeny jen závažné návrhy na opatření a závěry z diskuze.

 

1)Velký knírač černý a pepř a sůl – ÚPCH  H. Glänznerová:

Nutno vyzdvihnout sportovní úspěch VKČ německého chovu. Také velká část našich chovatelů se snaží sloučit u VK krásný exteriér s pracovním využitím. Projevuje se to i ve výběru partnera při krytí – např. interšampionka  x pracovní pes.

Požaduje, aby nebyli do chovu připouštěni jedinci s rtg DKK 3. Opět připomíná, že jedinci s rtg DKK 2 a 3 mohou být spojováni pouze s jedincem s rtg DKK 0/0.

Předkládá seznam krycích psů, do kterého jsou zahrnuti jedinci s odpovídajícím bonitačním vyhodnocením, výstavním oceněním výborný a rtg. DKK do 1/1.

 

2) Střední knírač černý a pepř a sůl:  zpracovala ÚPCH D. Havelková, v její nepřítomnosti přečetla M. Suchá.

ÚPCH si stěžuje především na špatnou spolupráci mezi poradci a chovateli na všech úrovních – jde především o neposílání krycích listů,

- nesprávné provádění svodů a bonitací – u svodů časté čisté kódy, u bonitací na př. odchylky v měření výšky jedince

- chovatelé, ke škodě chovu, velmi často vyhledávají kličky v našich normativech.

                                                                      

Diskuze:  Jak je možné, že u nás byla zbonitována fena, která pochází z rodičů barvy černé a pepř a sůl.  Je nutno důrazně upozornit, že tím se vracíme zpět  před 20.léta minulého století, protože černý ráz byl vyštěpen  z pepř sůl.

* Je nutno v našich normativech ošetřit využívání importů !!

 

3) Knírač malý černý a bílý – ÚPCH A. Horáková:

Nutno přesně vyhodnotit výskyt jinobarevných štěňat, ve kterých spojeních se nejvíce vyskytují.

Je třeba věnovat větší pozornost webovému seznamu jedinců s kontrolovanými DOV – odstranit překlepy, chybná data atd.

 

4) Knírač malý černostříbřitý – ÚPCH H. Kurfürstová:

Uvedla, že všichni importovaní jedinci tohoto rázu využívaní u nás v chovu, mají také českou bonitaci.

*Upozorňuje, že vadně nesené nebo nasazené ucho musí být uvedeno v bonitačním kódu /“J“/, nestačí jen zaškrtnutí na levé straně bonitační karty.

* Platná adresa paní Hany Kurfürstové – Olivova 706/54,  251 01 Říčany u Prahy.

                                                                      Tel.:  608 117 542

 

5) Knírač malý pepř a sůl – ÚPCH M. Suchá:

* Hojně využívaný zahraniční plemeník Sternenhoch Diablo de Trufas Negras nemá dosud českou bonitaci, kterou by měl mít. Negativní vyšetření na DOV má.

* Stále je mnoho chovatelů, kteří neposílají ÚPCH kopii krycích listů.

* Zkreslují se výsledky tím, že nejsou uváděna uhynulá štěňata, nezabřezlé feny, případně v této době množící se předčasné porody spojené s úhynem celého vrhu.  Někteří chovatelé odesílají krycí list až po ultrazvuku, kdy mají jistotu, že fena zabřezla. Toto je z chovatelského hlediska nežádoucí.

 

Diskuze k tomuto bodu –

*Pozor na postavení řezáků – nekorektní postavení , kdy řezáky nejsou v linii, ale šikmo řazené, poukazují na zužující se čelist což následně může vést až k vyřazující absenci řezáku. Zvláště může být postižena dolní čelist.

* Co nejdříve uveřejnit v celoklubovém zpravodaji  Knírač krátké upozornění jak mají být  pojmenována štěňata v jednotlivých vrzích (i když je to uvedeno v klubových normativech) – Zajistí Hlavatá a Procházka.

 

*Činnost  OPCH –

Předseda Pavelek upozornil na velmi špatnou až neúnosnou situaci v plnění povinností některými OPCH. Situace se vyhrotila stížností pana Šišky na naprosto nedostatečně  a neúplně zasílané „Přihlášky k zápisu štěňat“ na Plemennou knihu (dále jen PK).

Konkrétně největší problémy na přihláškách jsou –

-          chybí data vyplnění, podpisy chovatelů na obou stranách přihlášky

-          chybí razítka poradce chovu – vyznačení druhu chovu, vyznačení, zda je chovatel členem KCHK

-          není vyplněná zadní strana přihlášky  - „Zápis o kontrole vrhu“ , razítko a podpis tetovače

-          neúplné dodání příloh – zvláště 2. kopie přihlášky, krycího listu,  originály PP při prvním vrhu feny atd.

-          pozdní zasílání  (musí být do 90 dnů věku štěňat !!)

 

 

OPATŘENÍ:

*Předsednictvo KCHK provede samostatné školení poradců chovu o hlavních povinnostech. Zejména se bude  projednávat provedení správné kontroly štěňat, vyplnění zápisu o kontrole vrhu, vyplnění přihlášky, vedení knihy pošty, vedení evidence vrhů  atd.  Školení  z časových důvodů  (příprava výstavy ISPU, příprava konference) může proběhnout buď koncem roku 2007 nebo na počátku roku 2008. Zajistí předsednictvo KCHK.

* Do té doby platí – Řádně vybavenou přihlášku vrhu štěňat budou zasílat všichni OPCH příslušnému ÚPCH – tedy NE přímo Plemenné knize (PK). Přihláška musí mít všechny náležitosti a musí být odeslána nejpozději  8 – 9 týden po narození štěňat. ÚPCH provede kontrolu správnosti a do 14 dnů buď předá přihlášku vrhu PK k vybavení průkazů původu nebo vrátí OPCH k doplnění.

Součástí povinných příloh bude také fotokopie dokladu o provedeném vyšetření DOV u těch jedinců, u kterých byl vystaven krycí list po 30.06.2006 nebo nejsou uvedeni v seznamu na webových stránkách KCHK.

Platí od 01.04.2007 !!

* Pro usnadnění je přílohou tohoto zápisu vzor řádně vyplněné a orazítkované „Přihlášky k zápisu štěňat“.

* Upozornění: ÚPCH ani OPCH si nemůže provést kontrolu vrhu sám sobě. Musí požádat sousedního OPCH nebo ÚPCH o provedení kontroly a napsání Zápisu o kontrole vrhu a vybavení Přihlášky zápisu štěňat.

 

* Další informace z jednání předsednictva klubu:   ( Pavelek)

Předsednictvo klubu projednávalo několik hrubých porušení klubových normativů a chovatelské kázně –

- Byl vystaven krycí list pro středního knírače, kde jeden z rodičů měl DKK 3 a druhý 1. (Podle Zápisního řádu může krýt DKK 3 pouze s DKK 0).

- Bylo zjištěno, že na Plemenné knize je Přihláška k zápisu štěňat od feny bonitované v září 2006. Podle webových stránek má tato fena kupírované uši. Nebyla na bonitaci ani v Trenčíně, ani ve Waidhausu. Je podezření, že jiná fena byla bonitovaná a jiná se uvádí jako matka štěňat. Prozatím je chovateli pozastavena činnost.

- Chovatelka paní Janečková má větší počet vrhů než umožňuje Zápisní řád. Do doby než podá  uspokojivé vysvětlení předsednictvu klubu, je jí pozastavena  chovatelská činnost.

 

* Přednáška MVDr. Hany Žertové – Poruchy chování psů.

Paní MVDr. Žertová promluvila o etologii chovu psů  se zaměřením na poruchy chování psů.

V případě potřeby , zvláště při anomálním chování psů, při soudních sporech atd. je možné se na ni obrátit, kontakt: 602 175 465.

 

 

DALŠÍ  INFORMACE A NÁVRHY:

 

*MUDr. Viktor Beneš -  Informace se setkání rozhodčích.

- FCI se rozešla s chovateli v Kanadě. Nejsou uznávány kanadské průkazy původu. Tím následně nelze využívat kanadské jedince k chovu !

- Posudečné pro rok 2007 zůstává 650,- Kč, kilometrovné 6,-  Kč/km.

* Libuše Ubrová

- Oproti jiným státům je v ČR hodně rozhodčích pro posuzování exteriéru psů.

- FCI velmi negativně hodnotí funkci dvou a více chovatelských klubů pro jednotlivá plemena. Ve svém konečném důsledku to velmi snižuje úroveň chovu dotčeného plemene.

 

                                                           Str. 4

* Jednotlivé pobočky musí do 15.06.2007  písemně nebo e-mailem nahlásit paní Janě Stránské všechny chovatelské akce na rok 2008. Na později došlé hlášení nebude brán při sestavování terminovníku zřetel.  E-mailová adresa je – stranska.jana@o2active.cz.

* Svod plemeníků  bude až v roce 2008  (v roce 2007 příprava ISPU výstavy). Pořadatel svodu při CKV je západočeská pobočka Plzeň.

* Upozornění  - zvíře z českého chovu, které přes zahraničí se vrací zpětně k chovnému využití do ČR,  musí splňovat podmínky chovnosti u nás  a to včetně bonitace, DOV nebo DKK atd.

*Předsednictvo upozorňuje, že prodlužování chovnosti u fen se stává paušální záležitostí. Je třeba dodržovat Zápisní řád a doporučení k prodloužení chovnosti dávat selektivně, skutečně po zvážení všech důvodů a zvlášť po vyhodnocení kvality odchovů.

*Po shodnocení dosavadních zkušeností, doporučuje se nahradit tetování čipováním. Každá pobočka KCHK by si zakoupila vhodnou čtečku. Problémem je, jak vyřešit kontrolu startujících při závodech a zkouškách.

* Se zřetelem na současnou situaci upozorňuje předseda klubu  všechny poradce, aby zvýšenou pozornost věnovali výskytu demodikozy a herpesvirozy v našich chovech.

 

* Projednávání návrhů na změny normativů KCHK   - Hlavatá

 

* Na poradě předložila Hlavatá zpracované dosud došlé připomínky. Protože jde již teď o velmi rozsáhlý materiál, pro usnadnění orientace jsou všechny připomínky očíslovány.  Číslování je provedeno chronologicky podle toho jak byly připomínky zasílány.  K 25. únoru 2007 jde o 12 stránek.

Písemné zpracování obdržely všechny zúčastněné poradkyně. Nezúčastněným OPCH a omluvené ÚPCH bude předkládaný materiál zaslán.

S ohledem na rozsah je materiál zasílán tam, kde je spolehlivé spojení, e-mailem, kde poradce nemá toto spojení,  tak poštou.

Upozornění : Připomínky č. 62 až 79 podala chovatelská sekce pro velké knírače. Při jejich posuzování je nutno toto zohlednit.

      

* Předpokládané termíny pro projednávání –

- Do 31.05.2007 mohou být podány připomínky k normativům. To je konečný termín, později došlé připomínky nebudou zohledněny!

- Do  31.07. 2007 bude předsednictvu KCHK, všem předsedům poboček a všem poradcům chovu, rozeslán  zpracovaný souhrn všech připomínek a to ve vazbě na stávající normativy.

- Do 30.09.2007 proběhnou v pobočkách mimořádné členské schůze s volbou delegátů na konferenci a s projednáním připomínek k normativům tak, aby delegáti na konferenci hájili  stanovisko pobočky k jednotlivým návrhům.

 

S ohledem na závažnost a rozsah projednávání, je nutno všechny termíny bez výjimky dodržet.

Ze stejných důvodů může být styk buď písemný nebo e-mailem a to včetně zasílání připomínek nebo rozeslání zpracovaného návrhu.  Znovu uvádím adresu -

-          Ing. Jana Hlavatá, Sadová 107, 664 43 Želešice, e-mail: janah.z@o2active.cz.

 

 

 

Záznam zpracovala Ing. Hlavatá

 

Ověřili: MVDr. P. Pavelek, M.Suchá( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )