Zápis z jednání Předsednictva KCHK dne 14.6.2020 Bochovice

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 04. 07. 2020 (816 přečtení)


Přítomni:P. Soukop,R. Veselá,H. Glänznerová, M.Kaprálková,V. Staniová,A. Zaoralová 
Omluveni: M.Suchá, M.Deverová, Dostálová, RK -D. Kotalová

1. Kontrola zápisu

29.2.2020 
3e. Zpracování Motivace mládeže a juniorů KCHK - zpracuje V. Staniová – bude jednáno - splněno 
3f. Oslovení sponzorů pro rok 2020 – trvá 
5.5. 5a – bod trvá

23.2. 

6e – bod trvá

6g – bod trvá

2. Výcvik 
a. soustředění kníračů v Bochovicích proběhlo - čerpání dotace z KCHK – vyúčtování předloží Staniová

- byl velký zájem o tuto akci, z kapacitních důvodů  bylo nutno omezit počet účastníků. Soustředění bylo velmi dobře zorganizováno, v sobotu proběhly zkoušky, v neděli bonitace VK. Byly zaznamenány pozitivní reakce a spokojenost účastníků.

b. MR republiky stopařů, agility a MR kníračů - zaslat dohody o pořádání akcí – trvá - zajistí Deverová

 
c. Mistrovství světa ISPU 2020 je zrušeno. Na MR ČKS všech plemen 23.-25.10. v Roudnici byli přijati 4 VK a 1 náhradník. Na MM MSKS 9.-11.10. ve Zbraslavi u Brna je možné se nominovat dle podmínek MSKS. Tyto vrcholové sportovní akce v ČR by nám měly nahradit vrchol závodní sezony za MS ISPU. Každé závodní dvojici startující za KCHK ČR navržena finanční podpora 1 000,- Kč – schváleno

d. Uplatnění bodů pro MS ISPU 2021 bude započítáváno od MR kníračů 2020 - schváleno

3. UPCH 
MK černý a bílý - Zaoralová

a. Stížnost pí Vosáhlové 
- krytí feny KMB p. Koutného 
- pes fenu p. Koutného po 2 pokusech nenakryl, pak jednou pes vnikl do feny, bez svázání    

- p. Koutný si pak nechal vystavit nový KL a nakryl fenu jiným psem

- byly provedeny testy DNA, které potvrdily, že fenu nakryl druhý pes. Bylo podáno trestní oznámení o úhradu nákladů, počká se na rozsudek.

- P. Zaoralová odpoví na dopis p. Vosáhlové ze dne 10.6.2020. 

b. Krytí feny po 8 roku věku p. Šichránková 
- KL na KMB pí. Šichnárkové byl vystaven příslušným OPCH po 8 roku věku feny - byl porušen zápisní řád

Případ p. Šichránkové bude řešit Kárná komise, která je na základě kárné žaloby p. Zaoralové ustanovena v tomto složení:

1) Mgr. Dana Havlová

2) Mgr. Jana Filipová

3) pí. Martina Běhalová

 

SK - Kaprálková

- p. Benešovská - měla početný vrh loni v létě, p. Kaprálková ji upozornila, že fenu může nakrýt až další hárání na podzim, s tím paní Benešovská souhlasila, ale její vlastní pes ji fenu neplánovaně nakryl už v únoru.

- p. Benešovská si může požádat o vystavení Průkazů původu pro štěňata.

- Případ p. Benešovské bude rovněž řešit Kárná komise.

5. Různé 
a. Veškeré zápisy se změnami výborů ze členských schůzí k změně zápisu na rejstříku - změny ve výboru, prezenční listiny a zápis z členské schůze vše zaslat JUDr.Benešové na email: fiserbenesova@seznam.cz - trvá

b. Výstava při WDS Brno 2021 
- do 31.3. oznámit na ČMKU zda budeme pořádat 
- vyjádření poboček se zájmem o pořádání k rukám jednatele nejpozději do 30.3.2020

c. Razítka KCHK - nechat vyrobit nová razítka KCHK. Razítka byla členům PKCHK předána.

    Je potřeba ještě nechat vyrobit razítka pro ÚPCH – zajistí Suchá 

d. Zvážit aktualizaci webových stránek KCHK - zajistí Suchá, Deverová – bod trvá

e. Na www.kchk.cz zveřejnit povídky o kníračích doc Procházky – zajistí Suchá – bod trvá

f. žádost p.Lukáše Zemana o rozšíření aprobace na knírače - odsouhlaseno 8 pro 0 proti 
- zaslání schválené žádost na ČMKU zajistí Deverová – bod splněn

g. Olomoucká pobočka OKV + bonitace MK+SK+VK změna termínu konání dne 3.10.2020 – schváleno

h. Jihomoravská pobočka  – bonitace VK změna termínu konání dne 3.10.2020 – neschváleno z důvodu obsazeného termínu.

i. Beskydská pobočka - OKV + bonitace MK a SK změna termínu konání dne 26. 9. 2020  - schváleno

j. Zadávání ČKŠ pro Prahu-východ na OKV dne 4.7.2020 – schváleno

k. Pobočky, které nemohly z důvodu koronavirové krize uspořádat výstavu, budou mít možnost požádat P KCHK o finanční náhradu - schváleno

l. Bonitace bez výstav: tato výjimka je platná do 31.8.2020 včetně. Od 1.9.2020 platí původní stav.

m. Kontroly vrhů a zasílání podkladů: výjimka provádění kontrol vrhů veterinářem a zasílání podkladů rovnou na Plemennou knihu je platná do 30.6.2020 včetně. Od 1.7.2020 platí původní stav.

n. P. Soukop se spojí s JUDr. Benešovou ohledně Spolkového rejstříku.

Příští jednání KCHK - termín bude doplněn

DODATEK ze dne 3.7.2020 výcvik:

- výsledky a body k nominaci na MS ISPU 2021 z vrcholových a nominačních soutěží bude započítáváno závodní dvojici od ukončení nouzového stavu COVID 19 2020. V každé sezóně je nutno se zúčastnit MR KCHK ve výkonu kníračů!(viz Podmínky nominace na Mistrovství světa ISPU)

 

Zapsala :  Renáta Veselá