Školení OPCH 29.2.2020 Praha

Autor: -mze- (zmarzemu@centrum.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 22. 03. 2020 (194 přečtení)


Přítomni: viz prezenční listina

Předseda P.Soukop přivítal účastníky
- informoval o situaci registrace pobočných spolků a změn výborů poboček na rejstříku

- účastníkům předány materiály ke školení OPCH

1. Zprávy UPCH
- UPCH jednotlivých barevných a velikostních rázů přednesly své zprávy

Zaoralová KMČ a KMB
- informovala o testech DNA na PRA B u KMČ Suchá KMČstř a KMP+S
Kaprálková KSČ a KSP+S
Glänznerová KVČ a KVP+S

 1. ŠKOLENÍ OPCH

  NOVINKY NA BONITACI
  - u MK a SK - zrušení střelby
  - přetrvává problém u povah u MK bílý (bázlivost, nervozita) - podnět k rozhodčím nezařadit tyto jedince do chovu

  FORMULÁŘ VYŠETŘENÍ NA DOV
  - řádně vyplněné, ideálně vytisknout dokument včetně

  KRYCÍ LIST
  - pořádně vyplňovat
  - nepřeškrtávat, pokud k tomu dojde, vyplnit znovu
  - podklady o krycím psu (především u zahraničního krytí) - pokud nemáte, požádat

  majitele feny o dodání - v KL musí být vyplněno kompletně

 2. PŘEDNÁŠKA VLADIMÍRA TICHÁ - OTAZNÍKY KOLEM REPRODUKCE

Pokračování školení OPCH

KONTROLA VRHU - M.Suchá
- provádět 1 kontroly u prvních vrhů u chovatele
- informovat chovatele co mají dělat, kam co posílat (přihláška k zápisu atd.) - apelovat na chovatele aby si nastudovali příslušné řády

- u 2 kontroly zapisovat vady štěňat, zapisovat nesestouplá varlata, neprořezané řezáky

- zapisovat váhy u štěňat
- ideálně aby chovatel nesliboval prodej štěněte mladšího 8 týdnů
- sledovat postavení řezáků v poslední době nejsou řezáky v řadě, ale oblouku –

zužují se čelisti, doporučit neopakování spojení - především u MK čstř a MK p+s - doporučovat chovatelům aby vady u štěněte zjištěné při kontrole vrhu dávali do

kupní smlouvy

PŘIHLÁŠKA VRHU - doklady nezbytné k zápisu štěňat
1. přihláška k zápisu štěňat - vždy jedno musí být originál
2. krycí list - vždy jeden musí být originál, musí tam být podpisy a razítka - chovatel vždy musí poslat originál KL poradci chovu
- v žádném případě k přihlášce vrhu nepřikládat kopii
- na KL vypisovat i kontakty (web, telefon, mail)
- chovatele upozornit že musí OPCH poslat originál, UPCH kopii
3. zápisová čísla

- dost často již chodí mailem, vždy je potřeba vytisknout podepsat a přiložit
4. kontrolní štítek - veterinář nalepí čísla čipu, podepíše
- vždy musí být v originále
5. vyšetření DOV, DNA testy
- přiložit vyšetření (kopie) - u DOV vždy, DNA MAC u jednoho z páru (ideálně také

vždy přikládat)
- ostatní vyšetření jsou na chovateli
6. všude dávat razítka - pobočky, každý OPCH by měl mít své razítko

4. DISKUSE
- vystavené KL na 8 leté feny - fena byla nakryta až po 8 roce věku
- vždy musí být doklad od veterináře že fena je schopna vrhu, jinak PK nezapíše vrh
- napsat že KL je platný do jejich 8 let věku
- hlídat počty vrhů po sobě
- chybí informace o kontrolách vrhu na webu - požadavek zveřejňovat tyto informace

na webu KCHK
- zajistit školení na daňovou problematiku chovu

Zapsala M. Deverová