Jednání Předsednictva KCHK 29.2.2020 Praha

Autor: -mze- (zmarzemu@centrum.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 22. 03. 2020 (339 přečtení)


Přítomni: Soukop, Deverová, Dostálová, Suchá, Glänznerová, Kaprálková, Staniová, Zaoralová
RK: Kotaloví
Omluvena: Veselá

1. Kontrola zápisu

10.11.
2c. Odměna ze právní služby JUDr.Benešové - splněno
3d. Úpravu návrhů na Nominace MS ISPU 2020 zpracuje V. Staniová – splněno, zveřejněno na www.kchk.cz
3e. Zpracování Motivace mládeže a juniorů KCHK - zpracuje V. Staniová – bude jednáno
3f. Oslovení sponzorů pro rok 2020 – bod trvá
3g. Návrhy odměn za MS ISPU 2019 - splněno

5.5. 5a – bod trvá

23.2. 6e – bod trvá 6g – bod trvá

2. Hospodaření
a. přehled finančních prostředků KCHK zaslán b. návrh rozpočtu na r.2020

- rozpočet odsouhlasen - 8 pro 0 proti
c. odvody členských příspěvků poboček beze změn do 28.2.

3. Výcvik
a. soustředění kníračů - čerpání dotace z KCHK až po akci

- byl velký zájem o tuto akci, z kapacitních důvodů je nutno omezit počet účastníků, náhradníci jsou evidováni, stále doplňovány nové informace

- vše je zveřejněno na webu KCHK
b. MR republiky stopařů , agility a MR kníračů - zaslat dohody o pořádání akcí

- zajistí Deverová
c. podpora mládeže na rok 2020 – návrh doplněn mimo výcviku i o výstavní akce.

Motivace mládeže zůstává pro výcvik a sport

- schváleno 8 pro 0 proti, podmínky budou zveřejněny na www.kchk.cz
d. p. D. Keckovi – výcvik ISPU - byl zaslán seznam Mezinárodních rozhodčích z výkonu a figurantů z ČR. (v kopii P.Soukop)
e. proběhla rekonstrukce sekce výcvik na www.kchk.cz

Ing. Kotalová přednesla zprávu revizní komise, kde se hovoří o tom, že účetnictví je vedeno řádně, pečlivě a bez chyb.

page1image20961088

4. UPCH
MK černý a bílý - Zaoralová

a. Stížnost pí Vosáhlové
- krytí feny KMB p.Koutného
- pes fenu p.Koutného po 2 pokusech nenakryl, pak jednou pes vnikl do feny, bez svázání

- p.Koutný si pak nechal vystavit nový KL a nakryl fenu jiným psem - vyžádat vyjádření OPCH o vystavení KL
- vyžádat vyjádření p.Koutného

b. Krytí feny po 8 roku věku
- KL na KMB pí Šichnárkové byl vystaven příslušným OPCH po 8 roku věku feny - byl porušen zápisní řád, žádáme o doložení veškerých platných podkladů na

prodloužení chovnosti feny k rukám UPCH pí Zaoralové

VK - Glänznerová
c. Prodloužení chovnosti pí Hladká

- odsouhlaseno 8 pro 0 proti

d. Jednotná excelová tabulka na výsledky chovatelských akci - zajistí Glänznerová

SK - Kaprálková bez připomínek
MK p+s a čstř - Suchá bez připomínek

5. Různé
a. Veškeré zápisy se změnami výborů ze členských schůzí k změně zápisu na rejstříku-

změny ve výboru, prezenční listiny a zápis ze schůze vše zaslat JUDr.Benešové na email: fiserbenesova@seznam.cz

b. Výstava při WDS Brno 2021
- do 31.3. oznámit na ČMKU zda budeme pořádat
- vyjádření poboček se zájmem o pořádání k rukám jednatele nejpozději do

30.3.2020

c. Razítka KCHK - nechat vyrobit nová razítka KCHK - zajistí Suchá

d. Zvážit aktualizaci webových stránek KCHK - zajistí Suchá, Deverová

e. Změna termínu výstavy Liberecká pobočka z 12.9.2020 na 13.9.2020

f. Zrušení výstavy a bonitace 8.5.2020 Podbrdská pobočka

g. Do 15.3. seznamy členské základny poboček k rukám jednatele

h. Pozvánka na setkání chov.klubů - za KCHK se zúčastní Martina Běhalová

ch. Na www.kchk.cz zveřejnit povídky o kníračích doc Procházky – zajistí Suchá

i. Nový platný výstavní řád ČMKU platný od 1.1.2020, doporučujeme pořadatelům výstav prostudovat

j. Změna zadávání titulu Český šampion pro VK - podrobnosti na www.cmku.cz

k. žádost p.Lukáše Zemana o rozšíření aprobace na knírače - odsouhlaseno 8 pro 0 proti
- zaslání schválené žádost na ČMKU zajistí Deverová

Příští jednání KCHK
- 13.6.2020 - Olomouc

Zapsala M. Deverová