Zpráva o hospodaření fin.prostředků Prezidia KCHK za volební období od 1.1.2015-31.12.2018

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 21. 02. 2020 (326 přečtení)


   
       
 

Rok 2015

   
       

1.

Jmění (P.Z.) k 1.1.2015

590 246,65

 

2.

Příjmy 1.1.-31.12.2015

183 710,51

 

3.

Zdroje hosp.celkem

773 957,16

 

4.

Výdaje 1.1.-31.12.2015

268 501,03

 

5.

Jmění (K.Z.) k 31.12.2015

505 456,13

 
       

6.

Z celkových příjmů r.2015 v obnose Kč 183.710,51  připadá na:

   
 

čl.příspěvky od poboček

109 060,00

59,30%

 

příspěvky od PK ČKS za PP

39 350,00

21,40%

 

příspěvky z výstav od poboček

15 286,00

8,30%

 

platby za diplomy

7 100,00

3,90%

 

vyúčt.propag.předm. a tiskopisy

2 877,00

1,60%

 

dotace ČKS - sport

9 380,00

5,10%

 

ostatní příjmy

657,51

0,40%

   

183 710,51

100%

       
       

7. 

Z celkových výdajů r.2015 v obnose Kč 268.501,03  připadá na:

   
 

cestovní náhrady

28 506,00

10,62%

 

chovatelské akce

26 115,00

9,73%

 

kancel.potřeby

2 798,00

1,04%

 

výcvikové akce

55 000,00

20,48%

 

čl.příspěvky odvedené na účet ČKS

15 540,00

5,79%

 

poštovné

5 290,00

1,97%

 

čl.příspěvky odvedené na účet ISPU

10 252,60

3,82%

 

ostatní výdaje

124 999,43

46,55%

   

268 501,03

100%

       
       
 

Rok 2016

   
       

1.

Jmění (P.Z.) k 1.1.2016

505 456,13

 

2.

Příjmy 1.1.-31.12.2016

237 893,35

 

3.

Dotace ČMKU-z výstav

10 290,00

 

4.

Dotace ČKS - sport

28 900,00

 

5.

Zdroje hosp.celkem

782 539,48

 

6.

Výdaje 1.1.-31.12.2016

227 832,35

 

7.

Jmění (K.Z.) k 31.12.2016

554 707,13

 
       

8.

Z celkových příjmů r.2016 v obnose Kč 237.893,35 připadá na:

   
 

čl.příspěvky od poboček

110 200,00

46%

 

příspěvky od PK ČKS za PP

45 607,00

19%

 

příspěvky z výstav od poboček

18 835,00

8%

 

platby za diplomy

4 800,00

2%

 

vyúčt.propag.předm. a tiskopisy

1 669,00

1%

 

ostatní příjmy

56 782,35

24%

   

237 893,35

100%

       

9.

Z celkových výdajů r.2016 v obnose Kč  227.832,35 připadá na:

   
 

cestovní náhrady

40 059,00

18%

 

chovatelské akce

17 547,00

8%

 

kancel.potřeby

4 267,00

2%

 

výcvikové akce

55 000,00

24%

 

čl.příspěvky odvedené na účet ČKS

15 420,00

7%

 

tiskopisy kynologické

41 970,50

18%

 

poštovné

6 241,50

3%

 

čl.příspěvky odvedené na účet ISPU

11 220,84

5%

 

ostatní výdaje

36 106,51

16%

   

227 832,35

100%

       
 

Rok 2017

   
       

1.

Jmění (P.Z.) k 1.1.2017

554 707,13

 

2.

Příjmy 1.1.-31.12.2017

177 812,20

 

3.

Dotace ČKS - sport

40 000,00

 

4.

Dotace ČKS - činnost

42 200,00

 

5.

Dotace ČMKU - výstavy

9 170,00

 

6.

Zdroje hosp.celkem

823 889,33

 

7.

Výdaje 1.1.-31.12.2017

265 266,99

 

8.

Jmění (K.Z.) k 31.12.2017

558 622,34

 
       

9.

Z celkových příjmů r.2017 v obnose Kč 177.812,20 připadá na:

   
 

čl.příspěvky od poboček

110 010,00

62%

 

příspěvky od PK ČKS za PP

42 400,00

24%

 

příspěvky z výstav od poboček

16 043,00

9%

 

platby za diplomy

6 400,00

4%

 

vyúčt.propag.předm. a tiskopisy

2 901,00

2%

 

ostatní příjmy

58,20

0,03%

   

177 812,20

100%

       
       

10.

Z celkových výdajů r.2017 v obnose Kč  265.266,99 připadá na:

   
 

cestovní náhrady

37 137,00

14%

 

chovatelské akce

29 836,00

11%

 

kancel.potřeby

2 367,00

1%

 

výcvikové akce

72 669,00

27%

 

čl.příspěvky odvedené na účet ČKS

16 740,00

6%

 

tiskopisy kynologické

3 506,00

1%

 

poštovné

6 341,00

2%

 

čl.příspěvky odvedené na účet ISPU

9 871,43

4%

 

ostatní výdaje

86 799,56

33%

   

265 266,99

100%

       
 

Rok 2018

   
       

1.

Jmění (P.Z.) k 1.1.2018

558 622,34

 

2.

Příjmy 1.1.-31.12.2018

195 212,48

 

3.

Dotace ČKS - sport

7 232,00

 

4.

Dotace ČKS - činnost

37 500,00

 

5.

Dotace ČMKU -z výstav

9 660,00

 

6.

Míry na psy

11 250,00

 

7.

Vratka úhrady

5 000,00

 

8.

Zdroje hosp.celkem

824 476,82

 

9.

Výdaje 1.1.-31.12.2018

234 867,13

 

10.

Jmění (K.Z.) k 31.12.2018

589 609,69

 
       

11.

Z celkových příjmů r.2018 v obnose Kč 195.212,48 připadá na:

   
 

čl.příspěvky od poboček

117 990,00

60%

 

příspěvky od PK ČKS za PP

50 050,00

26%

 

platby za diplomy

8 400,00

4%

 

příspěvky z výstav od poboček

13 506,00

7%

 

vyúčt.propag.předm. a tiskopisy

2 662,00

1%

 

ostatní příjmy

2 604,48

1%

   

195 212,48

100%

       
       

12.

Z celkových výdajů r.2018 v obnose Kč 234.867,13  připadá na:

   
 

cestovní náhrady

36 712,00

16%

 

chovatelské akce

49 575,00

21%

 

kancel.potřeby

2 340,00

1%

 

výcvikové akce

61 388,00

26%

 

čl.příspěvky odvedené na účet ČKS

27 000,00

11%

 

tiskopisy kynologické

3 376,00

1%

 

poštovné

7 155,00

3%

 

míry na psy

11 250,00

5%

 

čl.příspěvky odvedené na účet ISPU

12 913,02

5%

 

ostatní výdaje

23 158,11

10%

   

234 867,13

100%

 

sestavila Jana Dostálová