2. schůze výcvikářů a členů KCHK 31.8.2019, Čistá v Krkonoších

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Výcvik
Vydáno dne 05. 10. 2019 (460 přečtení)


  1. Přečtena zpráva výcvikáře, Veronika Staniová :

Za mládežníky, juniory nyní reprezentace slečen Vodrážkové s VK, Novotné s VK a Horáčkové s MK. Kompletní výsledky budou zpracovány po dodání od psovodek a po skončení sportovní sezony

  • MR IGP3 ČKS, Helena Glanznerová s Hanibalem a Hana Solarová s Czahik ,výborný výsledek, KCHK děkuje za reprezentaci a propagaci plemene a gratuluje k výsledkům
  • CACTy Ostrava, H Bříza -Lukáš Slowioczek s Frenklinem  výborné 3 místo, na obou závodech zastoupení VK v průměru 4 jedinců
  • Proběhlo MR agility kníračů, přes urgenci o dodání výsledků a fotografií, doposud nebyly dodány. Po obdržení budou zveřejněny na webu KCHK
  • Otázka Soustředění kníračů….. zda pro rok 2020 pořádat? Zachovat termín květen? Koho pozvat za lektora, figuranty? Co chybí SK a MK,aby se zúčastnili? Jaká je únosná finanční částka pro účastníka ?? 
  • MS v Maďarsku  – zajištěn TL IGP FH p Lenka Tomková ,navržena i 3 reprezentanty ze stopařů, velmi ochotná, vstřícná, zajímá se o přípravu na MS, osobní zkušenost ve stopařských soutěžích, respektuje podmínky na TL KCHK
  • Schůzka reprezentantů IGP3 proběhne   v neděli 1.9. po ukončení MR. Reprezentantům budou dle splněných nominací zajištěny vesty a trika, proplaceny startovné – zajistí TL V Staniová (i pro stopaře), P KCHK dodán návrh na čerpání částky 17 000,-Kč na MS 2019,návrh byl přijat 5 členy P KCHK. Dále budeme čerpat možnosti proplacení 5 závodníků startovné z ČKS.  A to z reprezentace KCHK ČR. Také přijmeme a zúčastníme se případného pořádání  Vyhodnocení nejlepších reprezentantů od ČKS . Samozřejmě reprezentantů KCHK ČR.  
  • Mistrovství kníračů 2020 – POŘADATELÉ - agility Ostrava, Ing Adriana Slezáková, stopaři -Olomoucká pobočka KCHK, přijato a potvrzeno.  MR kníračů + Speciální závod….- zaslán mail  od ZKO Plzeň, v řešení, pořadatel zašle oficiální žádost na mail a bude předloženo P KCHK.
  • Konference-tak jak bylo v květnu zmíněno, byly podány návrhy na výcvik,a to za výcvikáře, zpracováváno spolu s  K Zwillingovou a Pavlínou Hýbnerovou a JČ pob KCHK

V PODSTATĚ JDE o to,upravit a zfunkčnit výcvikovou komisi,3 členů, koordinovat výcvik, finance, navrhovat, a předkládat už jen P KCHK  

 

KDO JINÝ podal za svou pobočku návrh a cokoliv k výcviku????? Odpověď: nikdo za své pobočky nepodal žádný návrh a to i v období, kdy bylo, případně je, P KCHK kritizováno za vztah k výcviku a podpoře akcí. K návrhu změny VK se přidala pouze JČ pobočka KCHK

 

2.Diskuze, návrhy členů a výcvikářů. Z této diskuze vznikly podněty :

 

-Soustředění kníračů – sjednotit tuto akci společně, neoddělovat s ČKVK, vybrat schůdný termín, částka okolo 2000,-Kč za celý víkend by měla být pro všechny přijatelná. p Karel Klein ZČ pob KCHK -návrh změnu místa na Bochovice, ověří termín a  ceny. Zajistit opět alespoň 1 figuranta, který bude figurovat MR 2020 – zajistí v Staniová. Velmi kladná odezva na Denise B.,Německo, popř zopakovat jeho pozvání.

-Vysvětlení o působení VK v KCHK, diskuze o spolupráci zkušených psovodů a kynologů a to i z jiných oblastí kynologických sportů v této sekci, pružní organizátoři, komunikativnost. Návrh do VK p Pavlínu Hýbnerovou. 

-Diskuze o termínech odevzdání podnětů-změn, delegátů a kandidátů na konferenci KCHK

-Byla vznesena otázka, zda všichni členové, kníračkářská veřejnost má dostatek informací k výcviku, akcím, událostem. Bez připomínek, potvrzeno, že z této oblasti mají členové maximální informace a to zejména na FB KCHK ČR

-Podána připomínka od zástupců MK, přednesla Pavlína Hýbnerová, JČ pob KCHK, aby při MR byla otevřena kateg. JUNIOR  ZMP1. Ve stejném znění jako u VK (IGP1). Zašle výcvikáři mailem, bude předloženo na nejbližším P KCHK.

 

Setkání bylo v přátelské atmosféře ukončeno

V bodech zapsala p. Pavla Zůbková (Beskydská pob KCHK)

 

Zápis dopracovala, zpracovala, dne 28.9., v Ostravě

Hlavní výcvikář KCHK

Veronika Staniová