Upozornění pro testy DNA

Autor: -ms- (sucha@skmpraha3.cz), Téma: Adresář PKCHK
Vydáno dne 26. 03. 2019 (857 přečtení)
UPOZORNĚNÍ pro testy DNA:
Chtěla bych Vás upozornit, že vzorek musí být odebrán s potvrzeným odběrem (tzn. ověření identity dle mikročipu nebo tetování). Ke genetickým profilům chovatelské kluby vyžadují ověřený odběr, který do zprávy o výsledku uvádí na základě řádně vyplněného a veterinářem potvrzeného formuláře o potvrzení odběru vzorku,
Minimálními údaji v potvrzeném odběru jsou: jméno, mikročip nebo tetování, podpis a razítko veterináře.