Informace ze setkání MS ISPU 2018, team leadrů zúčastněných zemí a zástupců

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Výcvik
Vydáno dne 04. 11. 2018 (366 přečtení)


Dietmar Keck, zástupce ISPU pro sport ivítal všechny zúčastněné, rozhodčí, kteříposuzovali MS a prezidenta ISPU Klause Leutermanna. Vyjáíl uznání nad Mistrovstvím světa, jeho zorganizování a upozornil, že on i ostatní by si měli uvědomit náročnostpořá takové akce. Zhodnotil, že se mu líbila spolupráce mezi zúčastněnými zeměmi, práce figurtantůrozhodčích, pomocní a velmi poděkoval organizátorům MS předevšímAriu De Benedictis. Dal prostor ke stručným dotazům co se zástupcůjednotlivých zemílíbilo a k čemu mají výhrady a návrhy jak dále a na čem spolupracovat.

1.Česká republika : ocenili jsme práci rozhodčích, jejich citlivé posuzování zejména na poslušnosti, přesné a detailní vyjadřování u hodnocení rozhodčího, a také na obranách perfektní práci , profesionální práce rozhodčího. Poděkovali jsme figurantům, za stejnoměrnou a sportovní práci a pěkné předvedení psů. Jediné, co nás trápilo bylo kladenístop IPO FH, kdy se více než sportovní kategorii, e blížilo tzv praktickým stopám. Tento dojem však plně nahradilo posuzování rozhodčích a jejich přístup.

Ihned navázal Georg Benz (Německo) , že také děkuje rozhodčím, že dělali za daných podmínek co mohli, zejména kladeči v IPO3 se velmi snažili, ale také na IPO FH, že si jejich práci ověřil.

Navazuje rozhodčí poslušností Clemente Grosso (Itálie) podává i návrh: že vzhledem k tomu, že je velmi náročné zorganizovat MS jednom termínu v těchto dvou kategoriích,navrhuje rozdělit MS do dvou akcí MS IPO 3 / MS IPO FH

Dietmar Keck odpovídá, že je to přesně tak, že tyto dva roky byly pilotní a prvotní, jakýbec bude zájem ze strany stopařů. Může však říci, že další dva následující ročníkyorganizátořMS islíbili, že budou MS ISPU organizovat v obou kategoriích dohromady. Je těžké najít země, které budou organizovat MS IPO IPO FH zvlášt, navýšilo by to takpočet zemí,které by jednotlivé MS pořádalo.

2. Německo : námitky na způsob zpracová katalogů, katalogových a startovních čísel,nestandartní styl. Závodníci netradič startovali s katalogovými čísly ne se startovními.

Dietmar Keck vysvětluje, že aby se předešlo těmto komplikacím, zle v časovém předstihu pořádající země návrh zpracová katalogu včetně harmonogramu přímo p Keckovi. U IPO FH byla chyba při zpracová  harmonogramu, rozhodčí pak měli určité těžkosti se zorientovat a nemohli srovnat nápravu, protože neměli katalog předem k dispozici.

3. K tomuto se vyjadřují i rakouští kolegové jak nedokonalé toto bylo a jak to řit do budoucna.

4. Švýcarsko - komplikace s GPS, nepřesné souřadnice, všichni se shodují, potvrzujeme i my, že je potřeba být přesný , mít místa řádně označenéa návrh, aby na kontaktním místěna stopách byl alespoň 1 člověk, který umí NJ nebo AJ. 

Klaus Leutermann ihned předává informaci, že GPS v Maďarsku nebude významněji potřebná, protože mají ipravené závozy na stopy a stopy budou v blízkém okolí

5. Čeká republika : z členů KCHK ČR vzešel návrh, podat na FCI požadavek, aby byl uznán Mistr světa ISPU IPO FH, jako "zelená karta" na MS stopařů FCI 

Dietmar Keck reaguje, žipomínku kvituje, jako výborný nápad, a požadavek předá na FCI, Francesca Poncioni upřesňuje, že se již snaží na tom pracovat.

6. Francie - děkují za organizaci, moc se jim zde líbilo, poprvé se účatnili jako země na této akci ISPU.

Dietmar Keck děkuje, upřesňuje, že jakmile dodají vše, co mají předložit jako řádný člen ISPU, měli by býijati jako člen ISPU . Jinak nemohou získat dle podmínek ISPU MS titul Mistra světa, mohou se "jen" účastnit.

7. Finsko : team leadr poděkoval a chce vyjáit komplimenty na všechny kladné věci a příspěvky

8. Švédsko : také poděkovali a vyzdvihují podporu Francouzům

 

Dietmar Keck všshrnuje - že je hrdý uvědomuje si, že toto MS je 3. nejobsazeněí a nejvěí MS, účastníci podávali vysoké výkony. Připomíná, že organizace MS je dlouhodobápráce, příprava, finance, a náročnost na sponzory.

sledně upřesňuje, že již nebude tolerovat negativní přístup, připomínky, samé stížnosti od těch, kteří v podstatě nic nedělají a nejsou vidět....

Loučí se s přáním, aby MS velkých kníračů bylo nadále kladně propagováno a těší se na další spolupráci a Mistrovství.

zpracovala Veronika Staniová, Itálie, 10/2018