Podmínky pro vystavení krycího listu od 1.6.2018 pro všechny barevné rázy malých kníračů

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Zdraví
Vydáno dne 27. 02. 2018 (2632 přečtení)
Rozhodnutí rozšířeného prezidia o předsedy poboček KCHK ze dne 24.2.2018:
Rozšířené prezidium KCHK tak rozhodlo po té co se dozvědělo, že máme v ČR pozitivní jedince P/P,  24% vyšetřených jedinců jsou přenašeči N/P . Celosvětový průměr je 10%.
 
Podmínky pro vystavení krycího listu od 1.6.2018 pro všechny barevné rázy malých kníračů:
  • V chovném páru  minimálně jeden  vyšetření na MAC s výsledkem negativní N/N

  •  Oba v chovném páru negativním vyšetření  na dědičné oční vady (DOV) ne starší 2 let
  •  V chovném páru u knírače malého  musí být minimálně jeden plnochrupý !
Jinak  nemůže být vystaven krycí list. Platí i pro zahraniční krytí.
Seznam vyšetřených jedinců  ZDE

Více informací naleznete v článkuVyšetření na MAC - Mycobacterium Avium Complex  provádí
Genomia s.r.o.
Janáčkova 51
32300 Plzeň
 
Kontakty pro objednání testu nebo zaslání odběrových kartáčků:
tel: +420 373 749 999 nebo +420 373 317 478 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 7-17 hod)
tel: +420 777 907 952 nebo +420 724 028 493 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 17-19 hod)
 
Formuláře:
Řádně vyplněný formulář o potvrzeném odběru vzorku musí obsahovat identifikaci jedince, zejména celé jméno jedince, plemeno, číslo mikročipu, jméno, podpis a razítko veterináře
Pro testování je potřeba vzorek krve v EDTA nebo vzorek stěru sliznice ústní dutiny. Instrukce k odběru vzorků včetně video ukázky najdete zde 
https://www.genomia.cz/cz/pokyny/
Cena pro členy klubu kníračů 1260,- pro ostatní 1400,-. Údaj o členství v klubu
se musí napsat na žádanku, aby byla sleva 10% uplatněna.

Genomia poskytuje odběrové kartáčky na stěr sliznice ústní dutiny. Tyto kartáčky je možní objednat v rámci online objednávky genetických testů. Za odběrky se účtuje fixní poplatek 80 Kč včetně DPH. Poplatek je za zásilku, bez ohledu na to, kolik kartáčků obsahuje. Standardně obdržíte dva kartáčky pro každého jedince uvedeného v objednávce.

Postup stěru sliznice ústní dutiny  - ZDE

Ověření pravosti zprávy dle kóduhttps://www.genomia.cz/cz/homepage/validator/

 

Co to je Mycobacterium Avium Complex (MAC) ?

Komplex Mycobacterium avium (MAC) je skupina mykobakterií, která obsahuje potenciálně patogenní organismy. Zahrnuje druhy Mycobacterium avium a Mycobacterium intracellulare. Tyto organismy jsou běžně přítomné v životním prostředí – v půdě, ve vodě i ve vzduchu. Psi jsou tedy často tomuto patogenu vystaveni, obyčejně však nehrozí žádné nebezpečí, neboť psi mají vůči infekci MAC vrozenou rezistenci. Ale u vnímavých pacientů s vadou imunitního systému jsou tyto organismy schopné vyvolat generalizované onemocnění. Existují důkazy, že genetické faktory jsou důležité při určování náchylnosti k infekci a v tom, zda dochází k následnému vývoji klinických příznaků.

Infekce MAC je život ohrožující. Primárním příznakem je zvětšení lymfatických uzlin. Také dochází ke zvětšení jater a sleziny. Postižený pes je letargický, trpí zvracením, nechutenstvím, slabostí a horečkou. Může se u něj objevit nazální výtok, zánět spojivek, průjmy, krev ve stolici nebo respirační potíže. Infekce je neléčitelná a končí vždy fatálně.

Genetická vada způsobující náchylnost k infekcím MAC byla objevena u plemene knírač malý. Všichni postižení jedinci pochází ze společného předka, který je genetickým zdrojem poruchy imunitního systému. Většina diagnostikovaných případů pochází z USA a Kanady, ale některé případy byly hlášeny i v Polsku a dalších částech Evropy. Výskyt nosičů mutace je odhadován na přibližně 10 % v Evropě a severní Americe.

Zvýšená vnímavost vůči patogenním organismům M. avium a M. intracellulare je zapříčiněna mutací (jedná se o 3 bp deleci) genu CARD9, který funguje jako důležitý regulátor při buněčné apoptóze a hraje významnou roli v rámci vrozené imunitní odpovědi na vnik takových patogenů, jako jsou třeba kvasinky.

Mutace je děděna autozomálně recesivním způsobem. Nemoc se tedy projeví pouze u jedinců, kteří získali mutovaný gen od obou svých rodičů. Tito jedinci se označují jako P/P (pozitivní/pozitivní). Přenašeči mutovaného genu, označovaní N/P (negativní/pozitivní), mají mutovaný gen pouze od jednoho z rodičů a jsou bez klinických příznaků. Přenášejí ovšem nemoc na své potomky. Genetické testování odhalí případnou přítomnost mutované alely a do budoucna pomůže zabránit dalšímu šíření mutace.

MAC je potenciálně infekční také pro člověka. Zdraví lidé obecně nejsou ohroženi, protože mají stejnou vrozenou imunitu vůči tomuto patogenu, jakou mají k dispozici psi. Osoby s HIV/AIDS, cukrovkou, rakovinou nebo jinými poruchami imunity by se však měly poradit se svým lékařem v případě, že jejich pes byl infikován MAC.

.Citace:

Errolyn Martin: Disseminated Mycobacterium Avium Complex Infection in Miniature Schnauzers

Keijiro Mizukami, Angella Dorsey-Oresto, Karthik Raj, Anna Erings, Eva Furrow, Gary S. Johnsom, Urs Giger: A codon deletion in CARD9 gene causes increased susceptibility to Mycobacterium Avium complex in Miniature Schnauzer Dogs: The 9th international conference on canine and feline genetics and genomics

 

Schéma dědičnosti

převzato z www.genomia.cz se souhlasem Genomia s.r.o.