Zápis z jednání P KCHK 17.11.2017

Autor: -mze- (zmarzemu@centrum.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 12. 01. 2018 (733 přečtení)


Zápis z jednání P KCHK 17.11.2017 Praha

Přítomni: Škubal, Struska, Deverová, Dostálová, Suchá, Zaoralová, Staniová, Kaprálková

RK: ing.Kotalová

Omluveni: Glänznerová

Hosté: Rohlenová

1. Kontrola zápisu z 24.9.2017

1.      – pobočky dodaly, zaregistrovány stále nejsou pobočky Východočeská a Praha – východ

- bod trvá

2.a – splněno

2.b – splněno

2.c – bude jednáno

2.d – splněno

4 – splněno

4.e – bude jednáno

5.a – splněno

5.b – bude jednáno

 

2. Hospodaření

a) vyúčtování MR v Suchdole zasláno

b) bylo zasláno vyúčtování MR Agility

c) chybí vyúčtování MR Stopařů

e) dotace ČKS ve výši 40.000,- Kč na MS ISPU

     - bude potřeba klasické vyúčtování MS ISPU – jízdné, cestovní příkazy, počet osob atd.

    - hospodář potřebuje doložit všechny příjmy a výdaje

f) vznést dotaz na plénu ČMKU, zda se nás bude týkat vratka členského příspěvku za rok 2017 při splnění

    podmínky včasného zaplacení – zajistí Škubal

 

g) použít 9000,- zaslaných ČMKU na odměnu úspěšným vystavovatelům na WDS Lipsko 2017

   - uvolnit částku 20.000,- z klubových prostředků

   - zaslat odměnu všem, kteří získali ocenění minimálně výborný (velmi nadějný) 4

   - oficiálně poděkovat za reprezentaci a odměnit plaketou titul Světový vítěz (včetně Junior, Veterán, Dorost)

 

h) vyúčtování MS ISPU zaslat do konce roku 2017

 

ch) zaslat příjmy a výdaje MS ISPU hospodáři KCHK

 

 

3. Výcvik

a) - dát podnět na ČKS na úpravu výšky překážky pro malá plemena u zkoušky ZZO1

     - dát podnět na váhu činky (připomínka pí Kučerové) u zkoušky ZZO1-3 pro malá plemena

 

b) – motivace pro mládež pro rok 2018 – zajistí Staniová

 

c) – jednat s firmou Giom o příspěvku na oblečení – Giom od požadavku ustoupil, reprezentanti nebudou nic

       přispívat

 

d) – poděkování organizátorům MS ISPU, poděkování reprezentantům, gratulace p.Slowioczkovi za titul

        Mistra světa, družstvu za 2.místo, pí Pencákové na MS stopařú za 3 místo a družstvu za 1.místo

 

e)  Výcvikové akce v r.2018 – předány prezidiu KCHK

     MR stopařů 2018 – 14.4.2018 Ostrava - Kunčice

     MR Agility – 4.srpna, Praha

     MR ve výkonu 2018 – Jihočeská pobočka 31.8.-2.9.2018, Esedra, Zátaví u Písku

     MS ISPU – Florencie, Itálie 25.-28.října 2018

 

-        Zveřejnění na www zajistí Staniová, Deverová

 

f)  Soustředění kníračů – 11.-13.května 2018, Zbraslav u Brna – propozice zajistí Staniová

 

g) Kvalifikační podmínky  IPO-FH

    - zajistí Staniová   

 

Hlasováno: 7 pro, 1 zdržel, 0 proti

 

h) IPO3 – kvalifikační podmínky na MS ISPU 2018

      -  zpracuje Staniová, přihlédnuto k návrhům hosta, diskuze P KCHK

 

Hlasováno: 6 pro, 1 proti, 1 zdržel

 

Ch) na www.kchk.cz dodat do záložky Výcvik Podmínky pro nominaci na MS

-        Zajistí Suchá, Deverová

 

Na web dávat zápis z výcvikové komise a zveřejňovat průběžný žebříček nominace – zajistí Staniová

 

i) předán cesťák od Ing.Petrů p Škubalovi za MS stopařů

    - odpověď zajistí Škubal

 

j) Jednání výcvikové komise - připomínky JM pobočky:

    - změna MR ve výkonu

      ZMP1

      ZMP2 = MR ve výkonu

      ZZO1 – kategorie pro střední knírače, uděluje se klubový titul

 IPO1 – otevření bez omezení, MR Junior do 3 let včetně

 

-        Přečten p Škubalem podnět k výcviku, akcím a podmínkám od JM pobočky.

-        Výcvikář po doručení těchto podnětů přihlédne a zkonzultuje názory členů JM pobočky.

 

Hlasováno – 6 pro, 1 zdržel

 

Revokuje se rozhodnutí z 25.9.2017 – bod 3 c) – otevřít kategorii IPO1 do 4 let věku

 

-        do podmínek propozic  na MR kníračů zajistí Staniová

 

4. UPCH MK – M.Suchá

 

a)  kauza p.Raclavský – otcovství u vrhu štěňat MK p+s

    -  po testech paternity byl potvrzen otcem štěňat pes Fido Astronaut

    -  DNA testy byly uhrazeny chovatelem

    - je možno vystavit PP štěňatům

    - vzhledem k tomu, že se jedná o začínajícího chovatele, 1. vrh, bylo upuštěno od kárného řízení, přestupek

      byl vyřešen domluvou

   -  UPCH požádá PK ČKS o změnu otce v zápisových číslech, budou vystaveny PP

   -  OPCH pí Kucharčíková se dostaví na příští jednání P KCHK k podání vysvětlení

 

b) pí Ullrichová

    - prezidium pověří příslušnou pobočku, kde je pí Ullrichové členem, nebo příslušnou Krajskou veterinární

      správu místním šetřením, zda má pí Ullrichová vhodné podmínky pro odchov štěňat

 

UPCH VK – H.Glänznerová

 

c) žádost o prodloužení chovnosti VK Meggie Věčný rival – chovatelkou doloženy všechny doklady

  

   Hlasováno: 4 pro, 1 zdržel, 0 proti

 

5. Různé

 

a) Školení poradců chovu proběhne 24.2. v Pardubicích

   -  součástí školení bude přednáška Genomie a jednání rozšířeného Prezidia

   Program: 23.2. – 19:00 jednání P KCHK

                    24.2. – 10:00 školení OPCH + přednáška Genomie

                                  14:00 rozšířené jednání P KCHK

 

b) Schválené výstavy s CAC pro rok 2018

    - Klubová se zadávání Klubový vítěz – 21.4., Mladá Boleslav, pobočka Praha – město

    - Celostátní speciální se zadáváním Vítěz CSV – 26.5., Brno, Jihomoravská pobočka

    - Celostátní speciální se zadáváním Vítěz roku – 22.9., Mladá Boleslav, Středočeská pobočka

 

c) Závazné termíny jednání P KCHK na rok 2018:

    23.2. Pardubice

    2.6. Praha

    15.9. Praha

    17.11.Praha

 

                                 

 

Zapsala: M.Deverová