PODMÍNKY PRO REPREZENTACI KCHK NA MISTROVSTVÍ SVĚTA ISPU pro rok 2018

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Podmínky nominace na MS
Vydáno dne 17. 12. 2017 (493 přečtení)
  

  

Započítávané body z:
1.         výběrové závody ČKS a MSKS, Slovensko, Německo
2.         závody - CACT, CACIT v České republice, Slovensku, Rakousku, Německu, Polsko
           MR kníračů a všech plemen Slovenska, Rakouska, Německa, Polska od 18.9.2017 (po ukončení MR kníračů
            2017 )
3.         splněna zkouška IPO 3 od 30.10.2017 ( po ukončení MS ISPU 2017 ) !!!
4.         MČR KCHK ČR 1927 – povinná účast
v případě neúčasti na tomto závodě a splnění bodových limitů z bodů 1-3, je povinná písemná omluva a důvod neúčasti na této akci k rukám prezídia klubu, které toto projedná a rozhodne o možnosti reprezentace, účast na MS ISPU v tomto případě není nároková
 
Postupový žebříček
- 260 bodů a více - při splnění tohoto bodového limitu nominace do družstva KCHK ČR 1927. V případně čerpání dotace z ČKS k tomu určené,bude startovné hrazeno všem startujícím.
 
- 210 - 259 bodů - při splnění tohoto bodového limitu na závodech a MR kníračů, nominace do reprezentace KCHK ČR 1927, reprezentace na vlastní náklady. V případně čerpání dotace z ČKS k tomu určené,bude startovné hrazeno všem startujícím.
 
- zkouška z výkonu IPO 3 od 30.10. 2017 (ČKS, MSKS, Slovensko, Rakousko, Německo) a obhájení bodového limitu zkoušky na MČR KCHK ČR 1927 (70, 70, 70) - závodník pošle písemnou žádost o možnosti startu na MS ISPU kníračů k rukám prezídia klubu, které žádost projedná a rozhodne o účasti, závodník vystupuje za reprezentaci KCHK ČR 1927 a veškeré náklady s tím spojené si hradí v plné výši, účast na MS ISPU není nároková

 

Všichni zájemci o reprezentaci jsou povinni:

- písemně doložit kopii výsledkové listiny nebo potvrzení o vykonané zkoušce se splněním bodového limitu dle bodů a), b), c), obojí s razítkem pořadatele, k rukám hlavního výcvikáře klubu

      - mít uzavřenou smlouvu o reprezentaci KCHK ČR 1927 na daný rok

- reprezentanti s bodovým ziskem od 259b niže, jsou povinni si zajistit si prostřednictvím klubu reprezentační oblečení na vlastní náklady , pokud tak nebude sponzorský dar

- vystupovat po celou dobu konání MS ISPU v souladu s požadavky KCHK ČR 1927, sponzora nebo dalšího orgánu podporující toto MS ISPU

      - řídit se pokyny vedoucího reprezentačního družstva a pořadatele

- v případě porušení některého z výše uvedených bodů nebude provedena úhrada nákladů.