PODMÍNKY K REPREZENTACI KCHK NA MISTROVSTVÍ SVĚTA ISPU IPO FH pro rok 2018

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Podmínky nominace na MS
Vydáno dne 17. 12. 2017 (532 přečtení)
Účast a splněné limity zkoušek z těchto akcí:

Splnění podmínky zapsané zkoušky   IPO FH nebo FH 2 , ve výkonnostní  knížce ze všech kynologických akcí, MR stopařů ,  v období  od 30.10.2017 – 31.8. 2018, jedna FH2 může být od 18.9.2017 + VS stopařů ČKS, MSKS  zahraničních akcí této úrovně.

Nominace je otevřena všem velikostním rázům kníračů

Uzávěrka přihlášek pro stanovení reprezentace je 31.8. 2018, oficiální uzávěrka přihlášek na MS IPO FH  bude dle pořadatele MS ISPU 2018

Reprezentace a postupový žebříček:

  • splněný bodový limit  zkoušky  - IPO FH v období od 30.10.2017-31..8.2018
  • 2x splněný bodový limit zkoušky  FH 2 v období od 30.10.2017 – 31.8.2018(1x FH2 od 18.9.2017)
  • bude sestaven bodový žebříček,nejvyšších získaných bodů přednostně od zkoušky IPO FH po 2x FH2. Ten bude vyvěšen na webu KCHK, případně i FB stránce klubu
  • startovné proplácí KCHK prvním 3 závodníkům ze sestavené nominace, s bodovým ziskem 180b a více. V případně čerpání dotace z ČKS k tomu určené,bude startovné hrazeno všem startujícím.
  • Každý zájemce o start na MS ISPU IPO – FH je povinen zaslat k rukám výcvikáře klubu kopii výsledkové listiny zkoušek a výkonnostní knížky s uvedením splněných podmínek, do uzávěrky možných přihlášek, tj 31.8.2018, verka.cerv@seznam.cz
  •  mít uzavřenou smlouvu o reprezentaci KCHK ČR 1927 na daný rok
  • reprezentanti s bodovým ziskem od 179b  a níže, jsou povinni si zajistit si prostřednictvím klubu reprezentační oblečení na vlastní náklady , pokud tak nebude sponzorský dar
  • vystupovat po celou dobu konání MS ISPU v souladu s požadavky KCHK ČR 1927, sponzora nebo dalšího orgánu podporující toto MS ISPU
  •  řídit se pokyny vedoucího reprezentačního družstva a pořadatele
  • v případě porušení některého z výše uvedených bodů nebude provedena úhrada nákladů.