Oblastní klubová výstava Braník 8.5.2017

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Výstavy
Vydáno dne 10. 05. 2017 (1289 přečtení)
foto:
NEJKRÁSNĚJŠÍ KNÍRAČ VÝSTAVY - SAMUEL ANDROIS
majitel: Jan Holuša
 
kompletní výsledky s fotkami vítězů a velký fotogalerie josu v článku

  

 

                                                          
                                                                                                               
 
       
 Rozhodčí : Antonín Tománek                          

 

 
 
Knírač malý pepř a sůl
PSI – mezitřída
 1.Jackpot Drofa    
V1, ČKŠ
o: Starlings Kashmir   m:  Gracy Gwendy Drofa
chov:  Drožová Jaroslava   maj.:  Fodorová Martina
 
Psi – třída otevřená
 2.Valda z Roznetu      
V1, ČKŠ, OKV
o.: Uncas PS Rezlark             m.: Sisi Star z Roznetu
chov+ maj.:  Rozová Zuzana Ing.
 
FENY  – třída dorostu
 3.Fantastic Fury Astronaut  
VN1, Nejkrásnější dorost výstavy
o: Starlings Kashmir   m:  Alexis Kim Astronaut
chov:  Suchá Miroslava        maj. Rývorová Gabriela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feny – mezitřída
 4. Aerin Tarr-Winn
V1, ČKŠ    
o: Malleus Maleficarum Knížete Sternenhocha   m:  Gaga Lady Astronaut
chov.:  Zelinková Erika   maj.: Mazur Jakub
 
Feny – třída vítězů
 5.  Wersense v. Römersberger Hof
V1, ČKŠ, OKV, Vítěz memoriálu M.Havlínové 2017 (Nejkrásnější v plemeni)
Šampion CZ
o: Tombola´s Geronimo      m: Maharani v. Römersberger Hof  
chov: Ebbrecht Ralf    Maj.:  Kališová Jarka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feny – třída veteránů
 
6.  Sisi Star z Roznetu
V1, ČKŠ-V              
o.: Honza-Dutch v.d.Opasser            m.: Princess Peg z Roznetu
chov. + maj.:  Rozová Zuzana Ing.
 
Feny – třída čestná
7.  Unica z Roznetu
1.
Klubový šampion CZ, BOS, Vít. CKV, ZZZ, OBZ, ZOP
o.: Starlings Kashmir             m.: Sisi Star z Roznetu
chov. + maj.:  Rozová Zuzana Ing.
 
Knírač malý bílý
PSI –třída otevřená
 
8.  Felix Rezlark
V1, ČKŠ                
o.:Lucky Boy White Star of Rainbowland        m.: Urtica Mengo Celebration
chov.: Rezková Larisa  maj.: Marková Hedvika
 
 
9. Abbado Rebel Alve
V2, res.ČKŠ         
o.: Boltres Hugo Boss       m.: You are my Baby Ama-Pepsi
chov+maj.: Velišová Alena
 
Psi – třída vítězů
 
10. Aboni  Rebel Alve
V1, ČKŠ,OKV          
Šampion CZ, ROM, ČMKU
o.: Boltres Hugo Boss       m.: You are my Baby Ama-Pepsi
chov+maj.: Velišová Alena
 
11.  Gigolo Bianco of Taita´s Ushabti
V2, res.ČKŠ     
Národní vítěz, 3x BOB
o.: Blaylock Love me Tender       m.: Blaylock Pim Pam Pum
chov.: Stamm W.+Ch.
maj.: Marková Hedvika
 
 
FENY  – třída mladých
 
12. Anetta Švarcava
V2               
o.:  Colombo WT Rezlark        m.: Fanny Švarcava
chov.:Marková Hedvika    maj.: Šavrdová Ivana
 
13. Adella Bílé tornádo
V1           
o.:  Colombo WT Rezlark        m.: Grace Švarcava
chov.:  Vojtová Vladimíra Ing.  maj.: Adamcová Radka
 
Feny – třída otevřená
 
14.  Lady Švarcava
V2, res. ČKŠ                
o.:  Colombo WT Rezlark        m.: Quinny  Švarcava
chov.: Marková Hedvika   maj.: Kolková Barbora
 
15.  Invence Shadow White de Pepa
V1, ČKŠ 
o.: Armani Genstat         m.: Blaylock is Magie
chov.: Šichnárková Iva        maj.: Najbrtová Jana
 
Feny – třída vítězů
 
16.  Elizabeth WT Rezlark
 V1, ČKŠ, OKV, Vítěz memoriálu M.Havlínové 2017 (Nejkrásnější v plemeni)     
Národní vítěz
o.:  Lucky Boy White Star of Rainbowland        m.: Erudice Praegredior
chov.:  Rezková Larisa     maj.: Zaoralovi  Andrea + Aneta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knírač malý černostříbřitý
PSI –třída mladých
 
17.  Zachary Poslední skaut
V1, ČKŠ-J      
o.:  Right Reason z Dixie       m.: Trisha Poslední skaut 
chov. + maj.:  Křížová Marcela Mgr.
 
18. Dar Bohemia Vulkan
V2    
o.:   Scedir Butchcassidy-Na       m.: Amasing Arlin Bohemia Vulkan
chov.: Kürfürstová Hana      maj.: Hostička Jiří
 
Psi – třída otevřená
 
19. Yaris  Poslední skaut
V1      
o.:   Cengo Bohemia Vulkan    m.: Mercedes  Poslední skaut 
chov. + maj.:  Křížová Marcela Mgr.
 
Psi – třída veteránů
 
20.  Madoxx  Poslední skaut
V1, ČKŠ-V   
o.:   Xpresso z Dixie    m.: Hipee  Poslední skaut 
chov. + maj.:  Křížová Marcela Mgr.
 
FENY  – třída mladých
 21.  Maidie Loučeňská tvrz    absence        
o.: Santa Knyrys Walker Rezlark    m.: Kessie Loučeňská tvrz
chov + maj:  Hlušičková Kateřina
 
22.  Zarra  Poslední skaut
V1, ČKŠ-J     
o.:  Right Reason z Dixie       m.: Trisha Poslední skaut 
chov.:  Křížová Marcela Mgr.    maj.: Veselá Veronika Bc.
 
Feny – mezitřída
 23. Simply Mine   z Dollnaxu
V1, ČKŠ       
o.:  Fox Mulder z Dollnaxu      m.: Inocent Rose z Dollnaxu
chov.: Strnadová Zdeňka RNDr.     Maj.: Maxa Josef
 
Feny – třída otevřená
 
 
24.  Daphne Černý Doradus
V2, res. ČKŠ    
o.: Santa Knyrys Walker Rezlark    m.: Baccara Černý Doradus
chov.: Švorc Igor Ing.     maj:  Švorcovi Helena + Igor
 
25.  Xendy Poslední skaut
V1, ČKŠ, OKV, Vítěz memoriálu M.Havlínové 2017 (Nejkrásnější v plemeni)        
o.: Baby King Bohemia Vulkan      m.: Trisha Poslední skaut 
chov. + maj.:  Křížová Marcela Mgr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feny – třída vítězů
 26.   Daulie Blackit od Stříbrných tlapek
V1, ČKŠ  
Šampion CZ
o.: Art Marant Cross Fire   m.: Nikita Rezlark
chov.:  Vaculíková Šárka     maj.:  Vaculíková Jana
 
Feny – třída veteránů
 27.   Nikita Rezlark
V1, ČKŠ-V, Nejkrásnější veterán výstavy                  
o.: Inspektor Rezlark     m.: Filomena Rezlark
chov.:  Rezková Larisa Ing.      maj.:  Vaculíková Jana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Knírač malý černý
PSI– třída mladých
 28. Mini Masterpiece´s Forward
V1, ČKŠ-J, Nejkrásnější mladý pes výstavy   
o: Dreamkiss Know-How   m:  IKS Faktor Schwarzen Diamant
chov:  Yaroshyn Volodymyr     maj.:  Zaoralová Andrea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
29. Da Vinci Benavente Moravia
V2                                
o.: His Eminence Androis   m.: Butterfly Benavente Moravia
chov: Rodinová Dagmar          maj.:  Vaculíková Jana + Moláčková A.
 
 
Psi –mezitřída
 30. Show Must Go On Rus Darbis
V2, res. ČKŠ                            
o.: Victorious Star Wonder      m.: Rus Dorbis Uvertura  Zimnaya Skazka
chov: Sheveleva T.I.        Maj.: Karmanov Nina + Mykola
 
31.   Samuel  Androis
V1, ČKŠ, OKV, Vítěz memoriálu M.Havlínové 2017 (Nejkrásnější v plemeni)                            
o.:   Partner Rezlark      m.: Beautiful Androis
chov.:   Zaoralová Andrea     maj.: Holuša Jan
 
Psi – třída otevřená
 32.   Day Dreamer  Androis
V1, ČKŠ                                       
o.:   Cabo Quendoline Silesia       m.: Cay Fly Ka-Vanga
chov.:   Zaoralová Andrea           maj.: Mazur Jakub
 
Psi – třída vítězů
 33.   Tender Rebel Knight of Danian
V1, ČKŠ    
Národní vítěz                                   
o.: Altair Fatalia Arva      m.: Victory for Me z šardanu 
chov+maj.: Koláčová Daniela
 
FENY– třída mladých
 34.   Angel Delight Velesstar
V1, ČKŠ-J                                               
o.: His Eminence Androis     m.: Bazinga Noční strážce    
chov + maj: Karmanov Mykola
 
Feny  – mezitřída
 35.  Olivia Nella  Bohemia Ness
V1, ČKŠ, OKV                                         
o.: Natan Hamlet Wild Rane     m.: Dog-Othos for Your Eyes Only
chov+maj.: Kaniaková Jana
 
36.  Elishabeth Phantom of Europe
V2                                     
o.:   Ding-Dong Rezlark      m.: Fleurine Androis
chov+maj.: Zelenková Miroslava
 
Feny – třída otevřená
 37. Bazinga Noční strážce
V1, ČKŠ                                            
o.: Mirta´s Haus Ozzie Osbourne   m.: Otylia  Androis  
chov: Cihelková Vladimíra      maj.: Karmanov Mykola
 
38.  Flossie Rezlark
V2, res. ČKŠ                                
o.:    Partner Rezlark    m.: Vikina  Rezlark
chov: Rezková Larisa Ing.      Maj.: Ciniburg Jaroslav
 
Feny – třída vítězů
39.   Jacqueline  Androis
V1, ČKŠ    
Šampion SRB                                    
o.: His Eminence  Androis   m.: Henrietee   Androis  
chov + maj.: Zaoralová Andrea
 
Knírač střední černý
PSI – třída mladých
 40. Euro Bohemia Cardinal
V1, ČKŠ-J      
o.:  Ace Play Now Lejacks       m.: Seraf de Brise Funny Cardinal
chov. +maj.: Miksová Martina
 
Psi –třída otevřená
 41. Coddy Bohemia Cardinal
V1, ČKŠ     
o.:  Samurai  Bohemia Cardinal       m.: Xi Xi Bohemia Cardinal
chov. +maj.: Miksová  Martina +Vašková Pavla
 
Psi – třída vítězů
 42.  Bubo Bohemia Cardinal
V2, res. ČKŠ       
o.: Mohner´s  Dark Danish Design   m.:  Seraf De´Brise Funny Cardinal
chov. +maj.: Miksová  Martina
 
43.  Valegro od Dalajského potoka
V1, ČKŠ, OKV, Vítěz memoriálu M.Havlínové 2017 (Nejkrásnější v plemeni)    
o.:  York Simons v.d. Kleinen Au       m.: Odyssea od Dalajského potoka
chov.: Kaprálková Martina      maj.: Neimann Romana
 
Psi – třída čestná
 44.  Balu   Bohemia Cardinal
1., Nejkrásnější jedinec z třídy čestné     
o.: Mohner´s  Dark Danish Design   m.:  Seraf De´Brise Funny Cardinal
chov. +maj.: Miksová  Martina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psi – třída veteránů
 45.  Yackety Yak Grand Calvera
V1, ČKŠ-V      
CIB, Šampion CZ, PL, SK, HU,VDH,  Klubový šampion
o.: Stahlkriegers Legend of Lance        m.: Luxury Cindyland Grand Calvera
chov.: Havelková Denisa         maj.: Moláčková Alena
 
FENY  – třída mladých
 46.  Zarah  od Dalajského potoka
V1, ČKŠ-J, Nejkrásnější mladá fena výstavy   
o.:  Balu Bohemia Cardinal     m.: Tina  od Dalajského potoka
chov.+maj: Kaprálková Martina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feny – mezitřída
 47.  DJ Luka   Bohemia Cardinal
V1, ČKŠ    
o.:  Talbot  Bohemia Cardinal       m.: Yoko Ono v.d. Kleinen Au
chov. +maj.: Miksová  Martina
 
Feny – třída otevřená
 48.  Caramele Bohemia Cardinal
V1, ČKŠ    
o.:  Samurai  Bohemia Cardinal       m.: Xi Xi Bohemia Cardinal
chov. +maj.: Miksová  Martina,+ Vašková Pavla
 
49.  Ofelie Iringa
VD2              
o.:  Miku´s Gerro        m.: Monique Iringa
chov.: Kucharčíková Irena           maj.: Javorská Dagmar
 
Feny – třída vítězů
 50.   Kleo´s Well &  Easy
V1, ČKŠ, OKV   
Vítěz CSV SK
o.:  Volvo v.d. Talmühle          m.: Ebony´s Eddy Barbariska
chov.:   Kischuk Olga               maj.: Kaprálková Martina
 
Feny – třída čestná
 51.  XiXi Bohemia Cardinal
1.        
Šampion CZ, Klubový šampion
o.: Mohner´s  Dark Danish Design  m.:   Yoko Ono v.d. Kleinen Au
chov. +maj.: Miksová  Martina + Vašková P.
 
Knírač střední pepř a sůl
PSI– třída mladých
52.  Artex Noční strážce
V1, ČKŠ-J        
o.: Armani Poslední skaut          m.: Indiana Gloria Leones
chov. Cihelková Vladimíra      maj.: Zajíčkovi František + Marcela
 
Psi – třída vítězů
53.  Loveboy Saltus ze Záhrabské
V1, ČKŠ, OKV, Vítěz memoriálu M.Havlínové 2017 (Nejkrásnější v plemeni)        
Multišampion, Grand Šampion, Šampion ČMKU, HR, Klubu CZ
o.: Ablazerfirelightmylife-PS        m.: Unbelievable USA ze Záhrabské
chov. Skok Monika + Damir       maj.: Svobodová Renata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FENY   – mezitřída
54.  Firefly Alarm Beskyd
V1, ČKŠ, OKV      
o.:  Amore Mio Alarm Beskyd        m.: Ondine Alarm Beskyd
chov.: Fajkusová Lenka              maj.: Vinterová Milada
 
Knírač velký černý
PSI– třída mladých
 55. Cairo Carsildan
V1, ČKŠ-J           
o.: Maigret Radinie       m.: Aerin Carsildan
chov + maj.: Damm Daniel
 
Psi –třída otevřená
 56. Dragon Fantom Chlumu
V1, ČKŠ, OKV, Vítěz memoriálu M.Havlínové 2017 (Nejkrásnější v plemeni)         
o.: Derik Apovery         m.:   Adeline od Dyleňské hory
chov. + maj.: Hochová Miroslava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psi – třída vítězů
 57.  Caravaggio Madecki
V1      
Klubový vítěz 2016
o.: Larry King Radinie       m.: Lucky Laurence Triumetal
chov. Madecká Jana Bc.           maj.: Zelenková Miroslava
 
Psi – třída čestná
58.   Don Juan Radinie             1.        
Grand Šampion ČR, Šampion KCHK, Šampion B.aH.
o.: Missing Ravel          m.:  Lady v. Kossover land
chov.: Glänznerová Helena       maj.: Zelenková Miroslava
 
FENY   – třída dorostu
 59.   Urszi  Radinie        absence         
o.: Enzo de Pichera          m.:  Fenja Hanno Veto
chov.: Glänznerová Helena             maj.: Hochová Miroslava
 
60.  Odetta Olga Goldest Danubius
VN1      
o.: Niko v.Lindelbrunn       m.: Happy Hilary Goldest Danubius 
chov. Rohlenová Petra        maj.: Švorcovi Helena + Igor
 
 
Feny – třída mladých
 61. Caerin  Carsildan
V2           
o.: Maigret Radinie       m.: Aerin Carsildan
chov + maj.: Damm Daniel
 
62. Carin Carsildan
V1, ČKŠ-J            
o.: Maigret Radinie       m.: Aerin Carsildan
chov + maj.: Damm Daniel
 
63.   Tarra Ella  Radinie
V3        
o.: Rolls Roys v.d. Talmühle     m.:  Hella Heureka Radinie
chov.: Glänznerová Helena           maj.: Veselá Renáta Ing. 
 
64.  Natasha Natty Goldest Danubius      absence
o.: Devil Denny Goldest Danubius      m.: Jennifer Jeane  Goldest Danubius 
chov. Rohlenová Petra        maj.: Melnyčuk Jana 
 
Feny  – třída otevřená
 65.  Simonette v. Blackmoore      absence
o.: Frajer Frenkie   Goldest Danubius      m.: Blackmoore Radinie 
chov. Müller Haike                maj.: Rohlenová Petra
 
Feny – třída pracovní
 66.  Fenja Hanno Veto
V1, ČKŠ, OKV       
ZM, ZZO, BH
o.:   Odin v.Dammkrug      m.: Zenta Hanno Veto
chov. Pospíchalová Hana Ing.          maj.: Glänznerová Helena
 
Feny – třída veteránů
 67.  Black Storm Bohemia Ness
V1, ČKŠ-V   
o.: Clark v. Klingsgarten  m.: New Orleans Triumetal
chov  + maj.: Kaniaková Jana
 
Knírač velký pepř a sůl
FENY   – mezitřída
68.  Virginia Enel Fenomen
V1    
o.: Horus Kelador              m.: Cherryl Enel Fenomen
chov. Butyková M       maj.: Zelinková Erika
 
Feny  – třída otevřená
 69.  Teeneesee  Enel Fenomen
V1     
o.: Theseus King v. Amber               m.: Cherryl Enel Fenomen
chov. Butyková M.   maj.: Horáčková Alice
 
Feny – třída vítězů
70 .  Silver Senator Femme Fatale
V1, ČKŠ, OKV, Vítěz memoriálu M.Havlínové 2017 (Nejkrásnější v plemeni)      
C.I.E., Šampion ČMKU, Klubový šampion
o.: Mel Gibson v. Amber               m.: Silver Senator Rhisbee
chov. Szöllösi Anikó              maj.: Vaculíková Jana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SOUTĚŽE
Dítě a pes - Madoxx Poslední skaut a Robert Kříž
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nejkrásnější chovný pár – Martina Miksová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Nejkrásnější chov. skupinaMartina Miksová – Bohemia Cardinal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nejkrásnější střední knírač  - Valegro od Dalajského potoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nejkrásnější velký knírač –  Dragon Fantom Chlumu
 
Nejkrásnější malý k.  + Nejkrásnější knírač výstavy Samuel  Androis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO: Veronika Šerkopová