Zápis z jednání Prezidia KCHK 4/14

Autor: -mze- (zmarzemu@centrum.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 13. 01. 2015 (1672 přečtení)
Uvnitř článku najdete zápis z jednání Prezidia KCHK, které se konalo v Praze 7.12.2014ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDIA KCHK 7

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDIA KCHK 7.12. 2014, Praha                                       4/2014                                         

 

Přítomni:   Škubal, Zemanová, Vidrna, Zaoralová, Dostálová, Ing.Arch. Kaprálková, Suchá

Omluveni:   Struska, Glänznerová

Revizní komise:   Ing. Kotalová

 

1.   Kontrola zápisu

 

            1/5a    - bod trvá

            2b        - bod trvá

            3c        - bude jednáno

            3f         - splněno

            5b        - splněno

            5c        - splněno

            5f         - splněno

            5g        - bod trvá

            5h        - bod trvá

            5i         - bude jednáno

            5k        - bod trvá

            5m       - splněno

            5p        - bude dále jednáno

 

2.   Hospodaření

a)   ekonomkou klubu zaslán přehled finančních prostředků členům Prezídia, následně

       odesláno předsedům poboček

 

b)   klubu doručen příspěvek 213.000,- Kč od ČMKU za obsazení Evropské výstavy jako podíl   

      ze zisku    

      - příspěvek bude použit do klubových prostředků, z části bude zaslána částka    

       1000,- Kč /pes všem členům KCHK ČR 1927, kteří se na výstavě umístili s výsledkem

       výborný 1 až 4 (včetně velmi nadějný 1-4). Peníze budou zaslány na základě zaslání  

       dokladu (diplomu, posudkové karty) a čísla účtu. Vše zaslat nejpozději do 10.2. 2015.

       Peníze budou na účty zaslány v únoru 2015.

       hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel

       informace na pobočky                                                             - zajistí pí. Dostálová, Zemanová

       na www                                                                                                                  - zajistí p. Škubal

 

 c)   KCHK dohodl výhodnější podmínky na nákup pohárů od firmy Bauer

       - pobočky, které pořádají výstavy a výcvikové akce mohou využít nabídky 20% slevy,   

         zveřejnění na www                                                                                    - zajistí pí. Zemanová

               

 d)   vyúčtování MČR ve výkonu doposud nebylo zasláno ekonomce klubu, bude urgováno  

        prezidentem klubu

               

e)   V roce 2017 klub oslaví výročí 90 let od svého založení

      - u této příležitosti bude KCHK ČR 1927 pořádat 26. MS ISPU ve výkonu a 1. MS  ISPU

        stopařů, finanční prostředky budou použity z části vlastní, z dotace ČKS, ČMKU a ISPU

 

f)   návrh na vyhotovení Smlouvy na pořádání MČR ve výkonu, připravení vzoru smlouvy

                                                                                                                                        - zajistí p. Škubal

           

g)   smlouva o chovatelském servisu a veškeré další úkony s tímto spojené budou    

      zpoplatněny od 1.1. 2015

      - smlouva o poskytování chovatelského servisu                          3.000,- Kč

      - krycí list                                                                                                 stejné jako u člena klubu

      - kontrola vrhu                                                                             stejné jako u člena klubu

      - cestovní náhrady                                                                       dle aktuálního sazebníku

      - hodinová úhrada času ÚPCH, počátek až konec cesty             120,- Kč/hod

 

 3.   Výcvik

 a)   MS ISPU ve výkonu, Götzis, Rakousko

        - výcvikář klubu zhodnotil akci jako velmi zdařilou jak z hlediska organizace tak z hlediska   

          výkonů členů reprezentačního družstva a ostatních závodníků klubu

           

b)   MČR KCHK ve výkonu 2015

      -   na výzvu se ozval jako zájemce o organizaci ZKO Letohrad

      -   datum konání 29. - 30.8. 2015

      -   návrh rozhodčích a figurantů:   malá plemena p. Ťujík, ostatní p. Jánský a p. Ševčík,  

          figuranti Kupec a Soukup

      -   žádost přiložena

 

c)   MČR KCHK stopařů 2015

      -   termín akce 25.4. 2015, Horní Bříza

           

d)   MČR agility 2015

      - termín akce 8. - 9.8. 2015, Louny

           

      - hlasováno o schválení výcvikových akcí bod b, c, d

        7 pro, 0 proti, 0 zdržel

           

e)   24. MS ISPU -  22. - 25.10. 2015, Německo

           

f)   školení svazových kladečů se koná 13. - 14.12. 2014 v Nýřanech a Dobřanech, přihlášky  

      zaslány, 5 účastníků za KCHK ČR 1927

 

g)   zveřejnit na www informaci pro zájemce o pořádání MR ve výkonu na r. 2016

                                                                                                                                - zajistí pí. Zemanová

           

h)   synchronizovat termín uzávěrek výcvikových akcí klubu s termínem ČKS

                                                                                                                                       - zajistí p. Škubal

ch)   podmínky reprezentace pro r. 2015 zústávají stejné jako v r. 2014

 

 4.   ÚPCH MK

           

a)      - na základě požadavku ČKS nekompromisně dodržovat termíny dodávání dokladů k    

   zápisu štěňat na Plemennou knihu ČKS

       - všichni OPCH musí včas dodávat doklady ÚPCH

       - do 3 měsíců musí být všechny doklady na vydání PP štěňatům dodány na ČKS

       - k přihlášce k zápisu vrhu vždy ORIGINÁL krycího listu + KOPIE oftalmologického  

         vyšetření, jinak bude vraceno!

Platí pro všechny chovatele

 

5.   ÚPCH SK

                

a)   ch. st. pí. Duchoslavové

      - při kontrole vrhu OPCH pí. Havlínovou bylo zjištěno, že nejsou orazítkovány   

        veterinárním lékařem kontrolní tetovací pásky, štěňatům nebyly vystaveny PP, náprava

        byla zajištěna, nyní má ÚPCH všechny doklady a byla zaslána přihláška k zápisu na PK

        ČKS, po vydání PP budou zaslány majitelům štěňat

               

6.   ÚPCH VK

 

a)   vystavení certifikátu CACIT z MS ISPU 2012

      - stále po několika urgencích nebylo toto přiznáno, ČKS zaslal opětovnou žádost

        na ČMKU

      - bylo zjištěno, že ISPU zaslalo na ČMKU fakturu a čeká se na proplacení a schválení akce

        zpětně

 

7.   Různé

 

a)   informace ze zasedání ISPU v Rakousku

      - KCHK ČR 1927 věnoval plaketu při příležitosti 100. výročí vzniku Rakouského klubu

      

      - představení delegátů členských klubů ISPU - ČR, KCHK ČR 1927 p. Škubal

      - dokladování příjmů z členských klubů

      - představení členských klubů

      - zhodnocení MS ISPU 2012 v ČR jako velmi zdařilé, MS ISPU 2013 v Itálii dobře zajištěné

      - informace z Maďarska ohledně zániku původního klubu a vzniku nového

      - revizní zpráva

      - požadavek na pořadatele na zasílání katalogů s výsledky z ISPU výstav

      - přijetí nových členů: Rumunsko, Chorvatsko, Maďarsko II, Finsko, Bosna a Hercegovina

      - volba revizorů, revize hospodaření

      - Dánsko zažádalo o zařazování do chovu psů se zálomky na ocase - zamítnuto

     - požadavek - dodat seznam rozhodčích specialistů jednotlivých členských zemí a dodat

        přeložené chovatelské řády do AJ

       - návrh na založení komise pro kontrolu povah - zamítnuto

       - požadavek na důsledné dodržování barevných rázů - zapisování do PP

       - MS ISPU obedience - návrh na pořádání v rámci MS ISPU ve výkonu - zamítnuto

       - ISPU výstavy:     2015 Litva

                                               2016 Španělsko

2017 Rusko

2018 Norsko

2019 Finsko

2020 Rakousko

b)   VII. sjezd ČKS

       - KCHK ČR 1927, Klubu chovatelů Belgických ovčáků a Howavard klubu byl zakázán

         přístup z důvodu údajného nedodání seznamu delegátů, následně alespoň znemožněno  

         hlasování, vše v rozporu se Stanovami ČKS, nebylo zohledněno

      - předsedou ČKS byl zvolen p. Šmolík, složení předsednictva ČKS na www.kynologie.cz

      - p. Stránský (Východočeská pobočka) převzal od ČKS Zlatou plaketu

           

c)   výpis z Plemenné knihy všech velikostí i barev kníračů

                                                                                                                                        - zajistí pí. Suchá

           

d)   žaloba klubu pí. Fialovou o povinnost poskytnout chovatelský servis

      - vše sepsáno s právním zástupcem a doloženo Krajskému soudu v kopii

           

e)   ČMKU schválilo CAC výstavy

       - 20.6. 2015 klubová (se zadáváním Klubový vítěz) Horka nad Moravou

       - 26.9. 2015 celostátní speciální (CAC+BOB) Tymákov

       - 24.10. 2015 celostátní speciální (Vítěz CSV) Mladá Boleslav

       - pořadatelé výstav musí zajistit různé rozhodčí na všechny tři akce!

           

f)   žádost Jihomoravské pobočky na pořádání 2x OKV v roce 2015

      - prezidium schvaluje s podmínkou, že jedna z výstav bude bez zadávání ČKŠ

      hlasováno 7 pro, 0 proti, 0 zdržel

           

g)   bonitace VK - 1.5. 2015 Horní Bříza,( dodatečná duplicita pořádání stejné akce) pokud by  

      o pořádání měla zájem jiná pobočka, musí v jiném termínu s nejméně měsíčním 

      odstupem

      hlasováno 7 pro, 0 proti, 0 zdržel

           

h)   setkání poradců chovu proběhne 21.2. 2015, Pardubice, pozvánky

                                                                                                                                - zajistí pí. Zemanová

 

ch) chovatelská sekce VK proběhne 21.2. 2015, Pardubice, 15.00, pozvánky

                                                                                                                            - zajistí pí. Glänznerová

 

i)   Konference KCHK ČR 1927

     - termín konání 21.11. 2015 v Pardubicích, 10.00 hodin, místo konání

                                                                                                                                        - zajistí p. Škubal

     - do 28.2. 2015 zaslat kompletně zpracované návrhy v elektronické podobě v souladu se  

       zákony, řády a předpisy k rukám prezidenta KCHK ČR 1927

     - do 28.2. 2015 zaslat návrhy kandidátů do Prezídia klubu a revizní komise

     - do 20.3. 2015 přeposlat zpracované návrhy zpět na pobočky

     -  do 31.8. 2015 zaslat návrhy na ocenění členů klubu

           

j)   kauza množírna psů, majitelka pí. Jakubů, ch. st. Z kopce Vítkova

     - klub byl na tuto záležitost upozorněn a požádán o spolupráci

     - bylo zjištěno, že pí. Jakubů není členem KCHK ČR 1927, přesto byla dotazována

       veterinární správa a Policie ČR se sdělením, že patřičné kroky byly již učiněny ze strany 

       těchto orgánů

 

k)  zveřejnění schválených chovatelských a výcvikových akcí na r. 2015 na www

                                                                                                                                - zajistí pí. Zemanová

 

Příští jednání P KCHK ČR 1927 se koná 21.2. 2015 v Pardubicích od 13.00 hodin.

                                               

                                                                                             

Zapsala: Martina Zemanová