Zápis z jednání Prezidia KCHK 15.12.2012

Autor: -mze- (zmarzemu@centrum.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 28. 01. 2013 (2504 přečtení)
Uvnitř článku naleznete zápis z jednání Prezidia KCHK

Zápis z jednání P KCHK 15

Zápis z jednání P KCHK 15.12.2012, Praha


Přítomni: Škubal, Ing. Ander, Vidrna, Zaoralová, Zemanová, Ing. Arch. Kaprálková,

Glänznerová, Dostálová

RK: Kotalová

Omluveni: Suchá

Program: 1) kontrola zápisu z 15.9. 2012

2) hospodaření

3) výcvik

4) ÚPCH MK

5) ÚPCH SK

6) ÚPCH VK

7) různé


1. Kontrola zápisu

3. f) - vypracování seznamu kladečů, kteří se budou proškoleni - trvá dotaz na pobočky o

dodání návrhů způsobilých kladečů stop do konce 1/2013 - zajistí p.Vidrna, Škubal

5. a) - bude jednáno

5. b) - splněno

5. e) - bod trvá, bude jednáno2. Hospodaření

a) - předáno vyúčtování MS ISPU 2012 ekonomce KCHK ČR 1927, zaslání pí. Míškové

na ČKS pro vyúčtování dotace - zajistí pí. Dostálová

  1. b) - z jednání ČKS - byla navýšena dotace ČKS pro chovatelské kluby na 600.000,- Kč,

  2. která bude rozdělena mezi kluby dle stanovených kritérií

- od r. 2014 nebude již v ČKS tzv. dvojí členství (členství v chov.klubu a ZKO), tím bude

zrušena dvojitá platba příspěvků


c) c) - vyúčtování záloh od pořadatelů za r. 2012 dodat do konce 12/2012

- zajistí pí. Dostálová

d) d) - příprava systému ČKS na evidenci členské základny - od r.2014 se nebudou zasílat

seznamy členů, ale přímo online vkládat, rovněž tak platba za členy bude upravena


3. Výcvik


a) - MS ISPU pořádané KCHK ČR 1927 proběhlo úspěšně a bez organizačních problémů,

hodnoceno představiteli ISPU jako nejlépe zajištěné v dosavadní historii

b) - plán výcvikových akcí na r. 2013:

20.4. 2013 - 10. MČR stopařů (náhrada za zrušené v r. 2012), Horní Bříza

2.11. 2013 - 11. MČR stopařů, Šternberk

10.-11.8.2013 - MČR agility, Louny

6.-8.9. 2013 - MČ KCHK ve výkonu, Zbraslav u Brna


4. ÚPCH MK


bez podkladů k jednání


5. ÚPCH SK

bez podkladů k jednání6. ÚPCH VK

a) - kontrola vrhu v chov. st. VEFI, chov. Veronika Fialová, nečlen klubu, 23.11. 2012 -

kontroly se zúčastnila ÚPCH VK a prezident KCHK ČR:

- 2x nestandard barva (černostříbřitý), 1x nestandardní velikost (1,5 kg u VK)

- tetováno den před kontrolou vrhu, špatně čitelná a malá tetovací čísla, štěňata špatně

označená

- na základě zápisu z jednání ISPU je jedinec čstř. barvy u VK veden jako nestandard,

ověřeno písemně u PSK, v případě předvedení na výstavě nebo chovatelské akci musí

být takový jedinec diskvalifikován

- upozornění pro OPCH při kontrolách vrhů VK P+S a také rozhodčí při

chovatelských akcích na možnost výskytu čstř. zbarvení u SK a VK - zapisovat

důsledně do kontrol vrhů, na výstavách jedince diskvalifikovat (pořadatel by

neměl takového jedince vůbec přijmout)


b) - odvolání pí. Věry Fialové proti změně výsledku z bonitace v Braníku, pes KV p+s

Bosman z Grodu Ksiazat Pomorskich, zadán kód 10/1IRSY/3, vyřazen pro lehkost,

chrtovitost (zápis z 15.9. 2012), jmenovaná na místě požádala o odstoupení z bonitace,

toto bylo zapsáno do PP, pes proto nemá žádný bonitační kód a není se tudíž proti

čemu odvolat.

c) - žádost pí. Věry Fialové o poskytnutí chovatelského servisu KCHK ČR 1927

- konzultováno, z důvodů vyloučení chovatelky z klubu pro vážné porušení

zápisního řádu klubu a dalších KCHK ČR 1927 chovatelský servis nebude

poskytovat


d) - rozhodnutí ČKS o odvolání kárného rozhodnutí proti pí. Věře Fialové

- KCHK ČR 1927 musí dle zápisu ČKS odvolání projednat

- na jednání Pléna ČKS prezident klubu uvedl, že došlo k pochybení ze strany ČKS

v ověření skutečností v souvislosti s adresou klubu v době do 1.4. 2012, vše je v

souladu s kárnými řády, předpisy a stanovami klubu, je důrazně požádáno o opravu

v zápise dle uvedené skutečnosti


5. Různé

a) - zadávání titulu CACT se bude provádět i na MČR malých plemen po splnění

bodového limitu


b) - proškolení nového testovače srstí pí. Lady Valentové (náhrada za Mgr. Lisovou)

- zajistí pí. Suchá


c) - změna termínu OKV Brno - sobota 18.5. 2013, bonitace Brno neděle 19.5. 2013


d) - změna termínu CKV pořádané Zpč. pobočkou - termín se kryje s MS FCI ve výkonu

v Roudnici nad Labem, nový termín je 28.9. 2013, OKV 29.9. 2013


f) - 16.3. se uskuteční Valná hromada ČMKU - delegáti: Škubal, Zemanová

náhradník: Suchá


g) - časopis Knírač - dle sdělení redaktorky nejsou až na dva případy zasílány žádné

podklady

- redakce hledá spolupracovníky, v případě zájmu prosíme o spojení s Mgr.

Lisovou, případně prostřednictvím prezídia klubu, bude nutno dále řešit


ch) - na www.kchk.cz změnit inzerci k nakrytým fenám - zajistí pí. Zemanová

i) - zakoupení čteček za množstevní slevu dle zájmu poboček, polovina bude hrazena

z prostředků klubu - zajistí Ing. Arch. Kaprálková

j) - školení OPCH proběhne 16.2. 2013 v Pardubicích, seznam a pozvánku

- zajistí pí. Zemanová
Příští jednání P KCHK ČR 1927 – 16.2.2013 v Pardubicích
zapsala: Martina Zemanová