Řád pro přidělování titulů KCHK

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Řády, předpisy, normativy
Vydáno dne 01. 01. 2023 (18744 přečtení)
Po splnění podmínek pro zadávání titulu "Klubový šampion krásy ČR" zašle majitel psa nebo feny kopie osvědčení o ČKŠ a průkazu původu, u velkých kníračů i dokladu o vykonané zkoušce    Ing. Arch. Martině Kaprálkové (   tel: 606 848 176) , která vydá potřebný doklad a diplom o udělení titulu. 

Požadované doklady je třeba nascannovat a poslat spolu s  kopií dokladu o zaplacení  na   email: martina@dalaj.cz    

Do textu e-mailu vypište:

- celé jméno psa,

- o jaký titul žádáte

- zápisové číslo psa

- jeho datum narození

- jméno majitele

- ADRESU, na kterou Vám bude diplom zaslán.

Od 1.1.2023 vystavení diplomu na všechny šampiony klubu podléhá zpoplatnění 200,- Kč na číslo účtu klubu.

Číslo účtu KCHK ČR: 1807041369/0800 ( VS: 70, poznámka: jméno psa).

Diplom bude vystaven po zaslání potřebných dokladů včetně dokladu o zaplacení.Od 1.1. 2012 KCHK uděluje klubové tituly:

Klubový vítěz mladých – uděluje se na Celostátní Klubové výstavě kníračů vítězi třídy mladých, stejně jako CAJC na téže výstavě. ČKŠ-J (čekatel klubového šampiona mladých) - titul se uděluje vítězi třídy mladých na všech klubových výstavách se zadáváním ČKŠ.

Klubový vítěz veteránů - uděluje se na Celostátní Klubové výstavě kníračů vítězi třídy veteránů. ČKŠ-V (čekatel klubového šampiona veteránů) - titul se uděluje vítězi třídy veteránů na všech klubových výstavách se zadáváním ČKŠ.

Klubový šampión mladých

Klubový šampión veteránů

 

I. a) ŘÁD PRO ZADÁVÁNÍ ČEKATELSTVÍ KLUBOVÉHO ŠAMPIONA KRÁSY MLADÝCH (ČKŠ-J).

1) ČKŠ-J se uděluje pouze na oblastních klubových výstavách pro knírače, na celostátní klubové výstavě a na celostátní speciální výstavě kníračů.

2) ČKŠ-J se uděluje psům a fenám zvlášť ve třídě mladých.

3) Navrhnout psa nebo fenu na udělení ČKŠ-J může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

4) ČKŠ-J není nárokové a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince.

5) ČKŠ -Jse uděluje psovi a feně oceněné známkou "výborný 1".

6) Získání ČKŠ-J potvrdí pořadatel výstavy zapsáním do posudku psa, speciální karta se nebude vystavovat.

 

I. b) ŘÁD PRO ZADÁVÁNÍ ČEKATELSTVÍ KLUBOVÉHO ŠAMPIONA KRÁSY (ČKŠ).

1) ČKŠ se uděluje pouze na oblastních klubových výstavách pro knírače, na celostátní klubové výstavě a na celostátní speciální výstavě kníračů. Na těchto výstavách je možné zadávat i titul Res ČKŠ.

2) ČKŠ se uděluje psům a fenám zvlášť v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů.

3) Navrhnout psa nebo fenu na udělení ČKŠ může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

4) ČKŠ není nárokové a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince.

5) ČKŠ se uděluje psovi a feně oceněné známkou "výborný 1".

6 ) Pokud jedinec oceněný jako "výborný 1" již má přiznaný titul "Klubový šampion krásy ČR", může získat ČKŠ jedinec oceněný známkou "výborný 2".

7) Získání ČKŠ potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání ČKŠ.

 

I. c) ŘÁD PRO ZADÁVÁNÍ ČEKATELSTVÍ KLUBOVÉHO ŠAMPIONA KRÁSY VETERÁNŮ (ČKŠ-V).

1) ČKŠ-V se uděluje pouze na oblastních klubových výstavách pro knírače, na celostátní klubové výstavě a na celostátní speciální výstavě kníračů.

2) ČKŠ-V se uděluje psům a fenám zvlášť ve třídě veteránů.

3) Navrhnout psa nebo fenu na udělení ČKŠ-V může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

4) ČKŠ-V není nárokové a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince.

5) ČKŠ-V se uděluje psovi a feně oceněné známkou "výborný 1".

6) Získání ČKŠ-V potvrdí pořadatel výstavy zapsáním do posudku psa, speciální karta se nebude vystavovat.

 

II. a) PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU KLUBOVÝ ŠAMPION KRÁSY MLADÝCH ČR

1) Získání 3x ČKŠ-J minimálně od 2 rozhodčích.

2) Minimálně jedno ČKŠ-J musí být získáno na klubové výstavě kníračů nebo na celostátní speciální výstavě kníračů.

3) Majitel psa musí být členem KCHK ČR.

 

II. b) PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU KLUBOVÝ ŠAMPION KRÁSY ČR

1) Získání 5x ČKŠ nejméně ve dvou výstavních sezonách ( t.j. kalendářních rocích) od minimálně 3 rozhodčích.

2) Minimálně jedno ČKŠ musí být získáno na klubové výstavě kníračů nebo na celostátní speciální výstavě kníračů.

3) Velký knírač musí mít složenou zkoušku všestranného výcviku 1.stupně ( ZVV1, IPO 1, VPG 1, ZPU 2).

4) Členstvím majitele v KCHK ČR.

 

II. c) PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU KLUBOVÝ ŠAMPION KRÁSY VETERÁNŮ ČR

1) Získání 3x ČKŠ-V minimálně od 2 rozhodčích.

2) Minimálně jedno ČKŠ-V musí být získáno na klubové výstavě kníračů nebo na celostátní speciální výstavě kníračů.

3) Majitel psa musí být členem KCHK ČR.