Seznam schválených vakcín proti vzteklině s jejich dobami účinnosti

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Jak na to?
Vydáno dne 11. 12. 2008 (6065 přečtení)
naleznete dále v článku (převzato z webu ČMKU www.cmku.cz)

Dne 1

Dne 1. 7. 2008 nabývá platnost a účinnost novela veterinárního zákona č. 182/2008 Sb.

Novela mění ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) veterinárního zákona takto:

„Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor.“

 

Na základě této změny je možné při povinné vakcinaci psů, lišek a jezevců proti vzteklině brát zřetel na výrobcem vakcíny zaručenou dobu trvání imunity. Novela bere ohled na skutečnost, že na trhu veterinárních léčiv jsou dnes již vakcíny proti vzteklině zaručující delší dobu trvání imunity než 1 rok. Od 1. 7. 2007 jsou chovatelé povinni zajistit očkování proti vzteklině ve stáří od 3 do 6 měsíců a přeočkován kdykoli během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky. Zde uvádíme seznam vakcín proti vzteklině s uvedením doby trvání imunity každé vakcíny: