Zpráva o chovu v roce 2007 knírač malý bílý

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: ÚPCH knírač malý bílý a černý
Vydáno dne 19. 05. 2008 (4979 přečtení)
zpracovala ÚPCH Andrea Horáková

2001

 2007

 

U plemene knírač malý bílý byla v průběhu roku 2007 zapsán do plemenné knihy 1 importovaný pes a 62 štěňat z 15 vrhů po 10 otcích, z nichž 2 byli zahraniční. Žádný z použitých plemeníků neměl ve sledovaném roce více než 2 vrhy.

 

Plemeník

Počet

vrhů

Počet

štěňat

Z toho

p/f

Průměrně

štěňat/vrh

Cerridwens Finndream

1

6

1/5

6,0

Euro Snowwhite v.d. Spikke

2

10

4/6

5,0

I’m Snowman v.d. Spikke

2

8

4/4

4,0

Ista v.d. Spikke

1

6

1/5

6,0

Karwish Strut Your Stuff

2

6

5/1

3,0

Mercury Švarcava

2

6

2/4

3,0

Orin Bianco Olgas

2

7

5/2

3,5

Sarin Fluid Bianco Olgas

1

1

1/0

1,0

Vici of Bianco Olgas

1

6

1/5

6,0

Zacharias of Bianco Olgas

1

6

5/1

6,0

 

15

62

29/33

4,13

 

Z výsledků kontrol vrhů vyplývá, že 4 feny rodily císařským řezem. Nebylo zaznamenáno žádné mrtvě narozené nebo uhynulé štěně. Rovněž žádnému štěněti nebyl kupírován ocásek a žádné nemělo zálomek. 2x byla u štěňat zjištěna kýla a 2x paspárky. Ze sledovaných vad se vyskytl 2x chybějící řezák, 2x předkus a chybějící pigment. Nebyly zjištěny vady ve výskytu varlat.   

 

Svod a bonitace

Účast

Na svodu bylo v roce 2007 předvedeno 22 jedinců – 8 psů a 14 fen, na bonitaci 17 jedinců – 5 psů a 12 fen.

Vady

ALARMUJÍCÍ je situace v kohoutkové výšce. Bílí knírači se nám neustále zvyšují! Na svodu i na bonitaci byla 5x zadán kód 7, tedy výška nad 35 cm, z toho 3x u feny, navíc po různých otcích! TAKOVÉ FENY  jsou potenciální matky synů, kteří už nezůstanou na výšce ani těch tolerovaných 36 cm.

Skoro u poloviny předvedených jedinců se vyskytovala nekorektní horní linie. To je problém, který stále přetrvává, a je na chovatelích a poradcích chovu, aby se snažili vhodným výběrem párů tuto vadu postupně eliminovat.

Chov tohoto plemene se od zákazu kupírování stále potýká s vadami ucha. Třetina předvedených zvířat má zaznamenanou tuto vadu, a to buď přímo v kódu nebo v poznámce.

Ostatní vady či nedostatky se nevyskytují tak často, a proto se jim nevěnuji, podrobně bude vše v Knírač SPECIAL. ( výsledky svodů a bonitací )