Zpráva o chovu - knírač malý bílý 2006

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: ÚPCH knírač malý bílý a černý
Vydáno dne 18. 02. 2008 (3946 přečtení)


2001

Ráda bych upozornila na obtížnost zpracovávání této zprávy za situace, kdy ani po telefonickém (či jiném) upomenutí nejsou KPCH schopni včas doručit podklady UPCH, konkrétně výsledky svodů a bonitací. Někteří tak neučinili doteď. Další komplikace nastala při jednání s ČKS, konkrétně s PK, která uzavírala loňský rok až v polovině února, zápisy v PK je ochotná předat pouze jediné uvedené kontaktní osobě, (údajně kvůli obavám, aby nebyl porušen zákon na ochranu osobních údajů), a to ještě kupodivu ne automaticky, ale zjevně až na požádání. Než se celá tahle záležitost letos vyřešila, uplynulo několik dnů, takže zápisy PK za rok 2006 se ke mně dostaly až 19.2.2006.

 

___________________________________________________________________________

 

2006

KNÍRAČ MALÝ BÍLÝ

 

 

U plemene knírač malý bílý byla v průběhu roku 2006 zapsána do plemenné knihy 1 importovaná fena a 147 štěňat z 20 vrhů po 13 otcích. Bylo použito 13 plemeníků, jejich využití je uvedeno v tabulce (zahraniční plemeník kurzívou).

           

Plemeník

Počet

vrhů

Počet

štěňat

Z toho

p/f

Průměrně

štěňat/vrh

Bestiárius Ignorant

1

7

5/2

7,0

Bounty Hebanova Sfora

1

6

4/2

6,0

Broad Haven Bianco Olgas

1

5

1/4

5,0

Emil Uličník

1

6

3/3

6,0

Euro Snowwhite v.d. Spikke

1

4

2/2

4,0

Ista v.d. Spikke

2

11

7/4

5,5

Karwish Strut Your Stuff

4

11

7/4

2,7

Leon Bianco Olgas

1

6

3/3

6,0

Mercury Švarcava

3

13

5/8

4,3

Orin Bianco Olgas

1

5

3/2

5,0

Phil Blue La Nanasim

1

3

2/1

3,0

Sarin Fluid Bianco Olgas

1

3

1/2

3,0

Zacharias of Bianco Olgas

2

9

5/4

4,5

 

20

89

48/41

4,5

 

Zápisy z kontrol vrhů – mám k dispozici pouze  17 vrhů (77 štěňat) – vyplývají  tyto podrobnější údaje:  1 uhynulo před zápisem , byl proveden 1x císařský řez, nevyskytla  se pupeční kýla, žádný bílý znak !  1x bylo  5 řezáků a 1x předkus Pouze u štěňat, u kterých jsem dělala kontrolu vrhu já osobně, se 3x vyskytly světlé drápy, ostatní je mají pravděpodobně černé ! 1x byl zaznamenán kryptorchismus a 1x varlátka sestupují ! Ocas nebyl kupírován, z toho 1x zálomek

 

Svod

Účast

Svodu se  v roce 2006 zúčastnilo 6 psů a 13 fen.

           

 

Skus

Jen 1x se vyskytl těsný nůžkový skus, ostatní předvedení jedinci měli skus nůžkový.

Absence zubů

1)      1x 2xP2dole a 1x 1xM2 nahoře – na výstavě bez vad- den před svodem.

 

 

 

Ostatní nedostatky

Množství ostatních nedostatků bylo srovnatelné s minulým rokem:

2x výška nad 35 cm

1x vady ucha

4x vady v postavení a pohybu nebo úhlení  předních končetin

8x vady v utváření hřbetní linie a zádi (5x dlouhá nebo klenutá bedra, 3x klenutá bedra)

2x vady ocasu

3x vadná srst (1x měkká, 2x špatná barva)

 

 

Bonitace

Účast

Na bonitaci bylo v roce 2006 předvedeno 18 jedinců – 5 psů a 13 fen, tedy téměř stejně jako loni.

Skus a absence zubů

Pouze 1x se vyskytl skus těsný nůžkový, ostatní předvedení jedinci měli skus nůžkový.

1x se vyskytla absence 1xM2 nahoře, ovšem u feny, která den předtím byla na výstavě posouzena jako plnochrupá…

Barva oka

U předvedených jedinců bylo 5x zaznamenáno oko hnědé. Ostatní měli oko tmavě hnědé.

Kohoutková výška

3x byl zadán kód „4“, 10x kód „5“, 5x kód „7“ (2x 36cm, 2x 37cm pes – odstoupil, 1x 37cm fena – vyřazena).

Chody

pouze 3x pravidelné prostorné

7x vzadu úzké

6x vzadu přešlap

6x vpředu úzké

1x vpředu přešlap

(vady chodů se často vyskytly kumulativně)

Ostatní nedostatky

2x vady ucha

3x vady v postavení a pohybu předních končetin

1x vady v postavení a pohybu zadních končetin

8x (!) vady v utváření hřbetní linie a zádi (7x dlouhá bedra, 1x klenutá bedra)

1x vadná srst (řídká srst bez podsady)

5x vady pigmentace

Povaha

Povahy u bílých nejsou ještě tak vyrovnané jako u černých - 12 jedinců obdrželo kód „5“, 4 kód „7“, 2 kód „3“ a 4x byla zaznamenána reakce na střelbu.

 

 

Podle výsledků svodů a bonitací má konečně situace v chovu v posledních letech vzestupnou tendenci kvality, závažné vady se vyskytují již méně často, ale je třeba ještě zlepšovat celkovou stavbu kostry a prostornost chodů. Rovněž je třeba cíleně vylepšit povahy, aby KMB byl i v budoucnu žádaným společníkem.