Zpráva o chovu za rok 2003 - KMp+s

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: ÚPCH knírač malý pepř a sůl
Vydáno dne 01. 06. 2004 (5163 přečtení)
Zprávu o chovu malých kníračů pepř a sůl zpracovala ústřední poradkyně chovu Mirka Suchá

Zpráva o chovu malých kníračů p+s za rok 2003

Zpráva o chovu malých kníračů pepř a sůl za rok 2003

Miroslava Suchá, ÚPCH knírač malý pepř a sůl

 

Vážení přátelé,

                věnujte prosím zvýšenou pozornost této zprávě, protože mnoho důležitých údajů a poznatků z chovu malých kníračů pepř a sůl, z nichž mnohé převyšují rámec velikostního a barevného rázu, se  budou  objevovat ve zprávách i ostatních ÚPCH. Na základě těchto informací a zkušeností by měly být vytvořeny připomínky na změny v chovatelském řádu a doporučení chovatelům, tak jak by měly zaznít na konferenci.

 

                V minulém roce bylo zapsáno 63 vrhů, což představuje 258 jedinců, 131 psů a 127 fen po 26 plemenících a 60 různých fenách. Průměrně se vrhu narodila 4 štěňata. Za zmínku stojí, že již v citovaném počtu 26 plemeníků, byli dva plemeníci zapůjčeni na časově omezenou dobu /  Ch.  Empire´s Weekend Warior - Canada / působil v chovu  i minulý rok/, z Dánska Ch. Gillegaard Quadratic. A dále se uskutečnilo  1 zahraniční krytí a to španělským psem Ch.Chelines Jhonnatan – Fulgencio. Statisticky lze konstatovat, že tento počet je o 6 vrhů vyšší než v roce 2002 a o 4  než v roce 2001. Průměrný počet jedinců na vrh se nezměnil, i minulý rok byla 4 štěňata v jednom vrhu.

                Vyhodnocení výše zmíněných vrhů  z kontrol vrhů jednotlivých poradců se týká pouze 52 kontrol ze 63. Z toho uhynulo před zápisem 24 štěňat, z čehož bylo jedno štěně utraceno veterinářem po zjištění srdeční vady.Dále byly provedeny 2 porody císařským řezem. 1 x se vyskytla tříselná kýla a 5 x pupeční. Vady skusů byly zaznamenány 2 x předkus, 1 x kleště. Nestandardní barva /ze zápisem do P.P. nestandart / - 2 x čstř. barva a 1x velký nestandardní bílý znak na hrudi a předních končetinách.

 

Knírač malý pepř a sůl – svody dorostu

                 Než přistoupím k vyhodnocení dorostu, znovu apeluji na poradce chovu, chovatele a všechny členy KCHK, aby nepodceňovali svody dorostu a pokud možno již do smluv o prodeji štěněte zakotvili tuto povinnost pro nového majitele tak, aby se počet štěňat, které se zúčastní  svodu,  co nejvíce blížil jednomu stu procent. Následná statistika, kterou obsahuje tato zpráva, je z principu zkreslující a zavádějící, protože je za pouhých 37% narozených štěňat minulého roku.Všichni víme, že ani sebekrásnější jedinec nebude nejvhodnější ke krytí, pokud jeho sourozenci budou nestandardní. Naopak daleko lepší chovatelské výsledky budou dosaženy pokud se bude jednat o jedince z vyrovnaného vrhu. Dále je třeba se zamyslet nad vlastní procedurou svodu, kde není nejdůležitější mít tak zvaný čistý kód, jak je tomu v dominantní části svodových karet minulého roku. Naopak je nutné  podchytit případné počínající vady, chyby, nedostatky ve spolupráci s majitelem zvířete.

                Svodů dorostu se zúčastnilo 81 jedinců / 33 psů a 48 fen. tj. o 23 jedinců méně než vloni, což je 37% narozených štěňat v roce 2002 po 30 otcích a po 46 matkách + jeden pejsek import USA – 7 letý/. Nejvíce potomků bylo Yankee Doodle Moldau North 14x,  Made in Spain Tutiplen 8x, Voyager v.d. Havenstad 6x, Victory Flash Moldau North 5x, Fabien Drofa 5x, Yeager Chuck Astronaut 4x.

                Dále je třeba podotknout, že naši chovatelé, respektive majitelé porušují standart FCI tím , že kupírují ocásky a uši. Dále kupírováním uší  porušují zákon na ochranu zvířat proti týraní. Námitka, že tento zásah byl proveden ze zdravotních důvodů je irelevantní, protože jen stěží lze uvěřit, že 86% jedinců muselo mít ze zdravotních důvodů kupírovaný ocas a 9% jedinců kupírované ucho, z těch  kteří se zúčastnili letošních svodů.

 

               

                 

 

                Z vážných vad, které se projevily při svodu dorostu, je zejména předkus -

ze spojení Baronn Boon Angel Nová legenda x Axa za Zámeckého dvora.

absence 3 zubů 2x P1, I - Yankee Doodle Moldau North x Berenica Sakiana

absence 2 zubů 2x I1 dole - Yankee Doodle Moldau North x Jessy z Lužnických tůní

absence 1 zubu 1x M3 - Archibald Olkar x Ivuš Ex Atlas

absence 1 zubu 1x M3 - Benjamin z Kinghalu x Happy Bianco Olgas

1x P1 - Colombo z Kopce Vítkova x Norika z Kopce Vítkova, Fabien Drofa x Caya Semerádovic lupínek, Made in Spain Tutiplen x Top Target Due Drop

 

                Velmi dobrá situace je ve skusech – těsný nůžkový se vyskytl pouze 3x a jeden již zmiňovaný předkus.

 

Barva oka: 5 x oko1 tj.6%, jedinců oko 0. mělo 76 jedinců což je 94%

Žádám důrazně chovatele, aby při sestavování chovného páru pokud možno nespojovali  barvu oka 2 s barvou oka 1 byť to náš chovatelský řád  připouští.

 

Výška v  typu 7 se objevila 14x, z toho jedna fena a  6 jedinců převyšovalo kohoutkovou výšku 36 cm z těchto spojení:

2x Yankee Doodle Moldau North x  Vendulka z Kopce Vítkova

Yankee Doodle Moldau North x Enzi Qwin Garbo

Voyager v.d. Havenstad x Ebony Peprník

Benjamin z Kinghalu x Happy Bianco Olgas

Tombola´s Brisco x Qyra v.d. Spikke

 

 

                K největším problémům našich malých pepřáků je postavení  a úhlení pánevních končetin a  začíná se objevovat strmější úhlení hrudních končetin, ovšem ve svodové kartě to není zaznamenáno téměř nikde.

                Z předcházejících informací by se mohlo zdát, že pouze 2 krycí psi přenášejí absenci zubů, ale opětovně je třeba upozornit, že bylo posouzeno 37% živých štěňat, tedy podle statistiky je těch psů minimálně 5. Genetický zásah ze strany matky zde není statisticky zanesen.

                Závěrem bych ráda poděkovala všem majitelům a chovatelům, kteří se svými zvířaty zúčastnili svodu dorostu a mohly být učiněny alespoň tyto závěry.

 

 

 

 

Knírač malý pepř a sůl  – bonitace

                O bonitacích lze říci totéž, co o svodech dorostu. Tedy že účast je již standardně nízká. Velmi obtížně se na základě takto nevyrovnaného vzorku  jedinců provádí jakákoliv statistika a následující informace jsou sice zajímavé, ale již od začátku víme, že jsou vytrženy z kontextu. Nejsou celistvé a to z důvodů předpokládaného využití v chovu a nikoliv jako ukazatel celkové kvality chovu.

                Bonitace se celkem zúčastnilo 67 jedinců, 21 psů a 46 fen po 25 plemenících. Nejvíce potomků bylo po Voyager v.d. Havenstad /9x/, Made in Spain Tutiplen /8x/, Victory Flash Moldau North /6x/, a po 5 potomkách po Top Target Emigrant a Ezüst Gránit Unicum.

 

                Čistý bonitační kód 00/4A/5 mělo 8 jedinců, 00/5A/5 8 jedinců a 00/7A/5 1 jedinec a to po plemenících  Fabien Drofa  /3/, Made in Spain Tutiplen – zahraniční krytí /3/,

 Emilan Etruria – zahraniční krytí /2/, Voyager v.d. Havenstad /2/, a po jednom Archibald Olkar, Bob Drofa, Erny Bohemia Opál, Chubby Astronaut, Top Target Emigrant, Victory Flash Moldau North.

 

 

 

Z bonitace odstoupili  pro nesouhlas s bonitačním kódem

1 pes / klešťový skus , Clark Drofa x Kay Kehro

1 pes /nepravidelný skus , Clark Drofa x Kay Kehro /

1 pes / výška 37/37, Top Target Emigrant x Diana z Větrova/

1 fena / výška 37, Tombola ´s Brisco x Qyra v.d Spikke /

1 pes byl vyřazen pro výšku 37/36 Tombola ´s Brisco x Qyra v.d Spikke

                A dále se vyskytla  chyba při opětovné bonitaci, u psa Aran z Mardedu

 č. z. 5713/01 nar. 16.9.2001. Poprvé se zúčastnil bonitace 24.5.2003,  odstoupil pro nesouhlas s bonitačním kódem a následně byl přebonitován 4.10.2003, což je za 4 měsíce a 11 dní

 / 133 dnů/, což náš bonitační řád nepřipouští.Opakované  bonitace je možno se zúčastnit nejdříve za 6 měsíců.

                O následujících vadách lze v krátkosti říci již to, co bylo zmíněno. Jsou zde předváděni jedinci, u kterých se předpokládá další využití v chovu, tedy jedinci, kteří se co nejvíce blíží standardu. V mnoha případech jim již byla zadána známka výborná na výstavě a proto se nelze radovat z poměrně málo vad, které odhalily bonitace, protože se nejedná o reprezentativní vzorek. Znamená to v praxi, že na bonitacích jsou předvedeni nejlepší jedinci a vlastní zbytek chovu lze očekávat významně horší. Nelze tedy použít prostou statistiku pro případné teoretické vyhodnocení plemene, respektive velikostního a barevného rázu.

Chudozubost – pouze u dvou fen 1 x P1LD

Barvu oka 1  -  18 jedinců

Barvu oka  2 - 1.

Těsný nůžkový skus - 6

Kupírované ucho mělo 17 jedinců

Vady v utváření hřbetní linie - 18 jedinců

Vady v  úhlení hrudníkových končetin 8 jedinců a pánevních končetin 3 jedinci.

 

                Novým a velmi nepříjemným úkazem je zvýšený výskyt jedinců s naměřenou vyšší kohoutkovou výškou než 35 cm, tedy přerostlých zvířat. Celkový počet takto postižených jedinců bylo 17, tedy 25% z toho 6 fen.V praxi to znamená, že každý 4 je přerostlý.

 

 

Nekupírovaný ocas mělo 7 jedinců

 

Novým  nepovinným ukazatelem  pro bonitaci je vyšetření očního pozadí

Vyšetření očního pozadí na dědičné choroby očí se zúčastnilo 12 jedinců, všichni s negativním výsledkem.

Povaha

Je třeba konstatovat, že se významně zlepšila povaha

Naprostá většina malých pepřáků byla v povaze hodnocena známkou 5.

 

Obecné problémy.

                Mezi obecné problémy, které překračují rámec svodů a bonitací a projevují se již na výstavách patří :

Tmavá podsada, která se začíná projevovat ve značné míře a následné tmavé pepření a převládající hnědá krycí srst .Důrazně žádám majitele a poradce chovu, aby nespojovali tmavé jedince.

                Začaly se objevovat  na výstavách malé, krátké hlavy, vystouplé líce a vady v utváření krku. Dále se projevuje u nás málo sledovaná vada a to je tvar oka. Oko má být mandlové nikoliv kulaté.

                Další vada je v postavení a v pohybu pánevních končetin. Souběžné, prostorné chody jsou stále vidět jen zřídka. Je třeba také  připomenout, že velký důraz při posuzování bude kladen na veškeré genetické defekty ocasů to znamená zálomky, háčky a obratle vychýlené mimo osu. Opětovně  je třeba znovu upozornit na rádoby zkrášlující chirurgické úpravy ucha.

                Současně žádám všechny poradce chovu, aby pro vzájemné zkvalitnění naší práce a následně pozvednutí plemene, mi laskavě zasílali statistiky nezabřezlých fen a úhyny štěňat z celých vrhů a aby zápisy z kontrol vrhů byly co nejpřesnější a nejpreciznější. Jen tak se lze vyvarovat v budoucnu nevhodného krevního spojení. Současně připomínám žádost našeho předsedy MVDr. Pavelka,  zasílat informace o genetických a vývojových vadách v odchovech štěňat a jejich případné objevení se i u dospělých jedinců. Poradci chovu  zapomínají v přihláškách k zápisu štěňat u kontrol vrhů uvádět, že doporučují vrh k zápisu do plemenné knihy psů. Tuto povinnost nám ukládá zápisní řád ČMKU.

               

                Na závěr chci poděkovat všem, kteří se snaží udržet dobré jméno českého chovu nejen u nás,ale i v zahraničí. Apeluji na všechny chovatele, aby při výběru chovného páru především měli na mysli zdraví našich pepřáků a zbytečně nezužovali krevní základnu.

 

                Po prvotním zveřejnění této správy na  školení rozhodčích a poradců chovů, které proběhlo 15.2.2004 v Pardubicích, vstoupil k 1.3.2004 v platnost zákon č  77/2004, kterým se doplňuje a mění zákon na ochranu zvířat proti týrání.

 

                Z tohoto zákona jasně vyplývá, že jakékoliv kupírování uší  je protizákonné a navíc vystavování jedinců kupírovaných dříve, než vešel tento zákon v platnost, je také považováno za protizákonné, protože se jedná o propagaci týrání zvířat . Následně byl změněn výstavní řád ČMKU, z kterého jasně vyplývá zákaz jakéhokoliv posuzování kupírovaných jedinců na výstavách. Tento zákaz pak byl prostřednictvím pořadatelů a veterinárního dozoru striktně dodržen na akcích které spadaly do působnosti ČMKU.

               

                Nemá žádný smysl na této platformě diskutovat o novele zákona, ale lze prostřednictvím předsednictva KCHK, iniciovat do prováděcího předpisu  tohoto zákona například přechodné období, po které by mohli okupírovaní jedinci alespoň na svod a bonitaci tak aby se nadále mohli tito kvalitní jedinci podílet na chovu a nebyl tak „administrativním opatřením“ snížen chovný potenciál.

 

                Bezesporu bude toto téma nejednou projednáváno předsednictvem KCHK, které, se podle mě dostupných informací, snaží operativně řešit celý problém v součinnosti s ČMKU a ve shodě s předkladatelem zákona a hledá schůdné řešení.