Mistrovství světa záchranných psů 2003

Autor: -mš- (info@brunifid.com), Téma: Výcvik
Vydáno dne 11. 07. 2003 (3515 přečtení)
Kompletní výsledky z MS IRO 2003, která se uskutečnilo ve dnech 3.-6.7.2003 v Dánsku (Frederikssund)

Mistrovství světa IRO 2003

Mistrovství světa IRO (záchranných psů) 2003

3.-6.7.2003 Frederikssund (Dánsko )

Pořádání letošního mistrovství světa ve výkonu záchranných psů pod záštitou Mezinárodní organizace IRO (Internationale Rettungshunde Organisation) proběhlo pod společnou organizací Dánska (RDA - Redningshunden-Danmark) a Švédska (SBK - Svenska Brukshundklubben) v dánském městě Frederikssund.

Závodilo se tradičně ve třech kategoriích podle mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy IPO-R dle nejvyššího stupně B, a to v kategiorii vyhledání v sutinách (RH-TB), plošného vyhledání (RH-FLB) a stop (RH-FB). Pro ty, kteří se záchranářským výcvikem nezabývají, nastíním náplň zkušebního řádu, podle kterého se MS každoročně pořádá. ZŘ IPO-R obsahuje v každé specializaci poslušnost (50b., minimální limit pro zápis zkoušky 35b.), dovednost (max. 50b., min. 35b.) a speciální práce (max. 200b., min. 140b.). Pro splnění zkoušky je třeba dosažení alespoň minimálního počtu bodů ze všch tří oddílů. Poslušnost a dovednost měli všichni stejnou. Poslušnost je velice podobná poslušnosti dle ZŘ IPO (ovladatelnost, odložení za pochodu ve všech třech polohách, z toho ze dvou přivolání, dva aporty předmětu psovoda, vysílání, dlouhodobé odložení). Dovednost obsahuje překážky (lávka na sudech, houpačka, vodorovný žebřík, skok daleký, plazení, chůze po nepříjemném materiálu, ovladatelnost na vzdálenost, nesení psa). Speciální práce se samozřejmě liší. V plošném vyhledání (FLB) musí pes najít v prostoru o rozměrech 25 až 30 tisíc čtverečních metrů 5 ukrytých osob v časovém limitu 30 minut. V sutinách (TB) musí prohledat plochu 400 až 800 čtverečních metrů taktéž 5 osob v limitu 40 minut. Stopa (FB) je podobná stopě podle FH2 - cizí, 2000 kroků dlouhá, 3 hodiny stará, 7 lomů (z toho minimálně dva ostré), 7 předmětů, nášlap musí pes vyhledat ve čtverci 20x20 m, na konci stopy se nachází kladeč.

Propozice MS IRO se v celkovém pojetí poněkud liší od posuzování u nás. Podle hodnocení v ČR pes, který nenalezne všechny ukryté osoby, nesplní požadavky a nemůže mu být zapsána zkouška, i kdyby se "vešel" do bodového limitu. Oproti tomu hodnocení na MS probíhalo podle dosaženého počtu bodů, tedy i psi, kteří všechny osoby nenalezli, byli obodováni počtem bodů, který by odpovídal splnění limitu k zápisu zkoušky. Jenom v kategorii stopařů se tento rozdíl neodrazil, zde totiž bodový zisk za nalezení osoby na konci stopy činí až 80 bodů, tedy pes, který se k osobě nedostane, limit na zápis zkoušky splnit nemůže. Podle těchto kriterií je stanovováno i konečné pořadí psů. Pořadí se tedy stanovuje jen u psů se splněným limitem k zápisu zkoušky. Ti, kteří tohoto nedosáhli, se ocitnou tzv. "pod čarou", tedy není jim stanovováno oficiální pořadí.

Na mistrovství bylo přihlášeno celkem 24 družstev, 97 závodníků, z toho 11 stopařů, 42 v kategorii vyhledávání v sutinách a 44 v plošném vyhledání. K posuzování akce bylo delegováno organizací IRO celkem devět mezinárodních rozhodčích. Každou disciplínu totiž posuzuje rozhodčí plus pomocný rozhodčí, který bývá příští rok v této disciplíně na místě prvního rozhodčího (není ovšem pravidlem). Stopy tedy posuzovali: K.Joss (CH) + A.Laner (I), plošné vyhledání H.Fiechtner (A) + M.Johansson (S), sutiny W.Zörner (A - prezident organizace IRO), poslušnost A.Fieseler (D) + V.Kuchta (CZ - prezident SZBK), dovednost V.Babička (CZ) a hlavním rozhodčím byl O.Lanz (CH).

V České republice jsou členy IRO dvě záchranné brigády: SZBK (Svaz záchranných brigád kynologů) a ZBK JmK (Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje). Pro členy SZBK proběhlo po jednom závodu v každé ze tří kategorií a z výsledků vzešla reprezentace na MS. Systém výběru v ZBK JmK mi není znám. Za SZBK závodilo celkem sedm psovodů, a to: dva ve stopách - Miloslav Čeněk s NO Kaso Fihrak + Tomáš Strouhal s NO Drago Černý obelisk (loňský mistr světa v této kategorii), dva v plošném vyhledání - Hedvika Češková s AST Crusader Tipit z Hanky + Vratislav Petrů s NO Famír Hedeland a tři v sutinách - Daniel Sedlák s BX Lex Krumbox + Markéta Nedvědová s BX Catty ze Zámeckého Žerotínu + Milan Oliva s BOM Helen Malidaj. Za ZBK JmK pak nastoupili čtyři psovodi: dva v plošném - Zdeněk Katolický s NO Briana Záchranář + Iveta Matzenauerová s BC Cid Akumulátor + Martin Svoboda s NO Ninza z Hamandy + Eva Ježková s NO Dry z Mnichovy zahrady a jeden psovod v sutinách - Renata Ingrová s NO Ketty.

VÝSLEDKY - SUTINY (RH-TB):V této kategorii obsadil Milan Oliva 13.místo, moc pěkný speciál, ovšem jen se čtyřmi nalezenými osobami. Nejlepší speciál z našich (všechny nalezené osoby) předvedl Daniel Sedlák, ovšem poslušnost pod minimálním limitem jej připravila o pořadí v celkovém hodnocení.

VÝSLEDKY - PLOŠNÉ (RH-FLB):


V této kategorii skončila nejlépe Iveta Matzenauerová ze ZBK JmK, která obsadila celkově 6.místo. Ostatní nesplnili bodové limity, tudíž nezasáhli do pořadí. V loňském roce zaznamenala česká reprezentace velký úspěch v této kategorii, kdy Marcela Brotánková a velká kníračka Aida Velká banda obsadily druhé místo a předvedly nejlepší speciální práce!

VÝSLEDKY - STOPY (RH-FB):

Výborného výsledku v královské disciplíně psů-stopařů dosáhl Tomáš Strouhal a NO Drago Černý obelisk, kteří obsadili druhé místo a stali se vicemistry světa! Potvrdili tak výbornou a vyrovnanou výkonnost, neboť v loňském roce stála tato dvojice na příčce nejvyšší!!! Neztratili se ani Miloslav Čeněk a NO Kaso Fihrak, kteří předvedli velmi kvalitní výkon a obsadili celkově 6.místo.

POŘADÍ DRUŽSTEV:

Brigáda SZBK obsadila celkově 4.místo společně s nizozemským družstvem NRHB, ZBK JmK pak 9.místo společně se slovenskou organizací ZKZB-D.R. Do hodnocení družstva SZBK zasáhli oba reprezentanti z kategorie stopařů (T.Strouhal a M.Čeněk) a M.Oliva ze sutin. Do hodnocení ZBK JmK z ploch I.Matzenauerová a Z.Katolický a ze sutin R.Ingrová. Bohužel se nepodařilo obhájit loňskou pozici Mistrů světa v družstvech.

Marcela Brotánková