ELISAVETH Astronaut
Ze života kníračů V.

Elisaveth Astronaut získala na MVP v Brně dne 8.2.2009 titul CAJC a BEST JUNIOR.chov. Miroslava Suchá maj.man. Víznerovi www.volny.cz/schnauzers

Kategorie: Knírač malý pepř a sůl