poměřování po půl roce
Ze života kníračů V.

z Kopce Vítkova

Kategorie: Knírač malý pepř a sůl