Drupi Zdestru
Ze života kníračů III.

maj.Vladimíra Cihelková, zkoušky: ZZO,ZOP,BH,ZMMP,ZPU1

Kategorie: Knírač malý pepř a sůl