Ebony Z Bedýnky
Ze života kníračů II.

O: Galan Zorro Radinie x M:Ch.Anita Z Bedýnky majitelé : Bumbovi, Brno

Kategorie: Knírač velký černý