DRUPI ZDESTRU
Ze života kníračů II.

maj.:Vladimíra Cihelková zkoušky: ZZO,ZOP,BH,ZMMP,ZPU 1

Kategorie: Knírač malý pepř a sůl