Quentin RADINIE
Ze života kníračů I.

Já se vznáším, já si létám... 9 měs. M:Supernova Radinie x Terco de Pichera, maj. L.Želiborová

Kategorie: Knírač velký černý