Quentin Radinie
Ze života kníračů I.

Ve veku necelých 9 měsíců

Kategorie: Knírač velký černý