Atrey Bohemia Ness
Ze života kníračů I.

nácvik vyhledávání v sutinách
zkoušky: ZM, ZZZ, ZZP2, ZZP-N, VZ2, RH-E, RH-TB, ZOP, ZPU1, účastník Mistrovství ČR záchranných psů 2002, 4.místo Bohemia Cup RH-TB 2002 (nejlepší speciální práce) atd.
maj.: Mgr.Irena Málková


Kategorie: Knírač střední pepř a sůl