Erny Bohemia Opál
In memoriam

maj.: RNDr.Jitka Riedlová
Výborný 2. na Klubové výstavě Ústí nad Labem - Trmice 21.6.2003
(foto: M.Havlínová, J.Riedlová)


Kategorie: Knírač malý pepř a sůl