Carmen Elektra Goldest Danubius
Ze Života kníračů VI.Kategorie: Knírač velký černý