Ich. Reward for love - Wind of dream
Galerie šampionů

Ich, Ch.SK,CZ,A,H, Gch.SK ZM,BH,FPR 1,FPR 2,SVV 1 maj: Zuzana Straková

Kategorie: Knírač velký černý