Dona Golden Baby Radeto + Carin z Dobrého bydla
Ze života kníračů I.

Dona - ZOP, BH, ZMMP, ZMP1, výborná Marcela Zbořilová Petřivaského 8, Přerov

Kategorie: Knírač malý pepř a sůl