Haidy z Povodí Oharky
Ze života kníračů IV.

M.: CH. Flavie z Povodí Oharky, O.: Yankee Doodle Moldau North http://zpovodi-oharky.wz.cz Majitelka Dagmar Dlouhá

Kategorie: Knírač malý pepř a sůl