Connor Venduno
Ze Života kníračů VI.

Vladka Cihelková

Kategorie: Knírač velký černý