Jonash Poslední skaut
Ze Života kníračů VI.Kategorie: Knírač malý černostříbřitý