Drupi Zdestru
Ze Života kníračů VI.

zkoušky: ZZO ZOP BH ZPU1 ZMMP

Kategorie: Knírač malý pepř a sůl