vrh C Dvomaro na svodu dorostu
Ze Života kníračů VI.Kategorie: Knírač velký černý