Beatrice z Kosířských hvozdů
Z výstav I.

SpringDanube-V 1,CAJC Chov. + maj: Jana Dostálová,Olomouc

Kategorie: Knírač malý pepř a sůl