Soňa, Apollo Astronaut a Honeysweet Moldau North
Ze života kníračů V.

Orlické hory, Masarykova chata, 15. 12. 2006. ZH, Náchod

Kategorie: Knírač malý pepř a sůl