Doris z Malé Štěpánské
Ze života kníračů II.

V1,V2,CAC,r.CAC

Kategorie: Knírač malý bílý