Marty Grand Calvera
Ze života kníračů II.

střední knírač p+s ve věku 2.měs.Maj.Eva Havlová-Praha

Kategorie: Knírač střední pepř a sůl