Becky z Kopce Vítkova
Ze života kníračů II.

Gratulujem naší praprababče k patnáctinám!(Witka,Wolfi a Becky z Kopce Vítkova)

Kategorie: Knírač malý pepř a sůl