Ch. stanice REY PRAG
Ze života kníračů I.

zleva Mikes-Úti Apple, Constance Ayrin Švarcava, Ista v. d. Spikke - neboli Miki, Ája, Istík

Kategorie: Knírač malý bílý