Výbor Podbrdské pobočky
PF 2012
Výbor Podbrdské pobočky
Výbor podbrdské pobočky KCHK přeje všem členům, přátelům a příznivcům kníračů kràsné svàtky Vánoční a mnoho splněných přání v roce 2017

Kategorie: Knírač malý bílý