JCh. Felix Rezlark
Ze života kníračů VIII.
JCh. Felix Rezlark
Nar. 22.11.2014 www.svarcava.cz

Kategorie: Knírač malý bílý