Happy Hilary Goldest Danubius
Ze života kníračů VIII.

Happy Hilary Goldest danubius 46 dní březí s Eykem v. Lindelbrunn. www.goldetdanubius.eu

Kategorie: Knírač velký černý